Platforma WalkieFleet propojuje LTE vysílačky a DMR radiové sítě

Platforma WalkieFleet nabízí komplexní PoC softwarové řešení pro LTE vysílačky provozované v sítích mobilních operátorů nebo přes WiFi sítě. Kromě toho však to řešení nezapomíná na zákazníky, kteří využívají digitální radiové sítě založené na DMR standardu. Serverová služba podporuje standardní protokol AIS a může se přímo propojit s infrastrukturou základnových stanic (převaděčů) podporujících tento standard. Hytera má tento standard ve svých převaděčích implementován již několik let. Uvedené řešení tedy elegantně propojuje technologie PoC provozované v sítích LTE a Wifi a nejrozšířenější digitální technologii DMR pro tradiční úzkopásmové radiové sítě.

PoC softwarová platforma propojuje LTE a DMR radiové sítě

Představení platformy WalkieFleet profesionální komunikační řešení

Softwarová platforma se skládá z propojovacího serveru, aplikace pro chytré LTE vysílačky Android, aplikace pro mobilní telefony Apple, dispečerské aplikace pro OS Windows. Jedná se velmi pokročilé, spolehlivé a bezpečné řešení. Server může být redundantně zálohován, hovory a data mohou být šifrována s využitím algoritmu AES256.

Aplikace Walkie pro chytré mobilní telefony a LTE vysílačky

Co WalkieFleet nabízí

Hlasové hovory

Hlasové hovory jsou řešeny stejně jako na profesionální radiostanici. Stisknutím tlačítka zahájíte hovor, kteří okamžitě slyší všichni účastníci ve skupině nebo privátní hovor ke zvolenému účastníkovi.

Podporované služby:

 • Vysílačky mohou využívat dedikované PTT tlačítko
 • Skupinové hovory, zahájení hovoru jediným stisknutím
 • Privátní hovory svou účastníků
 • Nouzová volání
 • Výstražné volání
 • Možnost zabezpečení šifrováním AES 256
 • Záznam hovoru

Video hovory

PoC platforma Walkie Fleet podporuje videohovory

LTE vysílačky mohou využívat video, které je přenášeno společně s hlasem. Video se začne odesílat při stisknutí tlačítka PTT. Lze využívat pro individuální i skupinové hovory.

Podporované služby:

 • Privátní a skupinové videohovory
 • Podpora přední i zadní kamery
 • Záznam komunikace
 • Šifrování AES256

Rozšířená podpora výměny zpráv

WalkieFleet nabízí pokročilou podporu výměny zpráv s multimediálním obsahem

WalkieFleet messenger umožňuje výměnu textových zpráv, obrázků a souborů v reálném čase. Messenger je k dispozici jak pro soukromé konverzace mezi jednotlivými uživateli, tak pro komunikaci ve skupině.

Podporované služby:

 • Privátní a skupinové zprávy (chat)
 • Text, obrázky, soubory
 • Možno zabezpečit šifrováním AES256

Sledování polohy GPS

PoC platforma WalkieFleet nabízí pokročilý chatový messenger s podporou textu, souborů a obrázků ve skupinách

Systém má schopnost GPS sledovat polohu účastníka skupiny. K dispozici jsou dvě možnosti: jeden požadavek nebo časosběrný požadavek s pravidelnými aktualizacemi polohy v pravidelných intervalech. Žádost o umístění lze použít jak pro jednoho uživatele, tak pro skupinu. WalkieFleet podporuje Google Map a OpenStreetMap pro sledování polohy.

Podporované služby:

 • Podpora Google Map a OpenStreetMap
 • Privátní a skupinové sledování polohy uživatelů
 • Požadavek na polohu (kde jsi ?)
 • Automatické sledování (aktuální poloha každých několik s)

Pokročilé řízení priorit

Součástí moderních komunikačních řešení je řízení priorit. Walkie-Fleet takové řízení nabízí. K dispozici je víceúrovňové řízení priorit pro skupiny i jednotlivé uživatele. Nouzové hovory mají nejvyšší prioritu.

Podporované služby:

 • Pokud uživatel sleduje více skupin, tak skupinový hovor s vyšší prioritou nahradí hovor s nižší prioritou
 • Nouzové volání má nejvyšší prioritu přeruší všechny typy hovorů
 • Uživatel s vyšší prioritou může nahradit při hovoru ve skupině uživatele s nižší prioritou

Bezpečnostní funkce

Platforma pro LTE vysílačky WalkieFleet nabízí pokročilé bezpečnostní funkce

Walkie Fleet je vybaven pokročilými funkcemi, které jsou známe z profesionálních radiových sítí. Při vzniku nouzové situace dostane uživatel přednost před jinými hovory. Jeho poloha se zobrazí na mapě. Pro spuštění nouzového volání je možné použít vyhrazené nouzové tlačítko. K dispozici je také funkce ležící muž, kdy je terminál na základě polohy a pohybu schopen rozpoznat, že je uživatel v nouzové situaci a upozornit kolegy.

Podporované služby:

 • Nouzové tlačítko
 • Ležící muž
 • Dálkový monitoring

Dálkový monitoring

Vzdálené monitorování umožňuje zachytit hlas a video z klientských zařízení, zobrazit je v dispečerské konzole WalkieFleet a nahrávat na serveru WalkieFleet. To lze využít pro záznam situace při ohrožení uživatele.

Dálkové programování

Dispečerská aplikace může dálkově změnit konfiguraci klientského terminálu a poslat aktualizaci.

WalkieFleet podporuje dálkovou konfiguraci terminálů OTAP

Redundantní server

Využití druhého záložního serveru zvyšuje zásadně spolehlivost celého komunikačního řešení. Všechny sítě, uživatelé a skupiny jsou automaticky replikovány z hlavního serveru na záložní server. Všichni klienti se automaticky přenesou na záložní server v případě selhání hlavní jednotky.

Záznamy hovorů a videa

Všechny hlasové a videohovory jsou zaznamenávány na Walkie Talkie Server. Každá hlasová konverzace je zaznamenána do souboru mp3. Videohovory jsou nahrávány do formátu mkv.

Integrace DMR radiové sítě

WalkieFleet má integrovánu bránu pro připojení infrastruktury radiové sítě DMR přes standardní rozhraní AIS. Propojuje LTE vysílačky a DMR radiostanice na úrovni infrastruktury

WalkieFleet má integrovánu bránu do digitálních profesionálních sítí podle standardu DMR. Brána využívá standardizované rozhraní AIS a umožňuje přímé připojení k infrastruktuře základnových stanice (převaděčů).

Podporované služby propojení s DMR:

 • Hlasové hovory – privátní a skupinové hovory mezi uživateli WalkieFleet a DMR
 • Sledování polohy DMR radiostanic na dispečerském pracovišti in na mobilních zařízeních
 • Výměna zpráv mezi DMR radiostanicemi, dispečerským pracovištěm a mobilními klienty
 • Výstražná volání z dispečerského pracoviště na DMR radiostanice nebo mobilní klienty
 • Ověření dostupnosti radiostanic v systému

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/platforma-walkiefleet-propojuje-lte-vysilacky-a-dmr-radiove-site/