Hytera SmartOne integrované řešení pro dispečerské řízení

Základem efesmartone2ktivního dispečerského řízení jsou aplikace, které zajistí spolehlivou komunikaci dostupnými komunikační prostředky a poskytnou informace důležité pro okamžité rozhodnutí v přehledném uživatelském rozhraní. Hytera vyvinula integrované dispečerské řešení SmartOne. Dispečerský systém SmartOne integruje různé komunikační systémy a další technologie používané v dispečerském řízení do jednotného flexibilního uživatelského řešení. Pro potřeby řešení mimořádných událostí, kde zasahují různé jednotky využívající rozdílné komunikační technologie, podporuje systém dočasné nebo trvalé propojení těchto radiokomunikačních systémů, tak aby umožnil vzájemnou komunikaci zasahujících jednotek.Systém poskytuje nadstavbové informace pro podporu rozhodování, jako je sledování polohy uživatelů radiokomunikačních systémů AVL nebo kamerové monitorování.  SmartOne je komplex hardwarových prostředků a softwarových prostředků. Součástí systému jsou brány, které umožňují připojení jednotlivých komunikačních systémů a technologií. Softwarové aplikace zajišťují jejich integraci, vzájemné propojení a zajišťují jejich řízení prostřednictvím klientských aplikací.

Video pretentuje dispečerské řízení založené na řešení Hytera SmartOne

Názorné představení integrovaného dispečerského řešení Hytera SmartOne na následujícím videu umožňuje porozumět lépe porozumět jeho koncepci a možnostem.

 

Hlavní vlastnosti

Rozsáhlé dispečerské řešení a rozšířené funkce

SmartOne poskytuje kompletní spektrum výkonných dispečerských funkcí, tj. telefonní hovory, služby určování polohy GPS, funkce textových zpráv a záznam hovorů. Dále lze tento softwarový produkt rozšiřovat velkým počtem zásuvných modulů, například pro zobrazování dat z připojených IP kamer CCTV. Dále je k dispozici připojování webového obsahu, například aplikací pro velká data nebo webových vyhodnocení.

Klientské aplikace pro Windows a Android

Pro dispečerský systém jsou k dispozici klientské aplikace pro platformu Windows, které jsou primárně určeny pro použití na pevných dispečerských pracovištích. Kromě toho je k dispozici i varianta aplikace pro mobilní platformu Android, která nabíízí nasazení na tabletech a mobilních telefonech a lze ho využít pro operativní dispečerské řízení v mobilních pracovištích nebo přímo v terénu.

Integrace technologií TETRA, DMR Conventional, DMR Trunking a MPT

Aplikační řešení lze souběžně připojovat k různým radiovým systémům včetně pokročilých digitálních radiokomunikačních systémů podle standardu DMR a TETRA. Veškeré činnosti týkající se hovorů GPS a zpráv jsou koncentrovány do společného uživatelského rozhraní.

Hardwarové komunikační brány s OS Linux k propojení sítí

Součástí SmartOne dispečerského řešení jsou hardwarové brány založené na OS Linux, které umožňují automaticky, nebo dle požadavku dispečera, propojovat jednotlivé radiokomunikační systémy mezi sebou. 

MPUC Linux komunikační brányMPUC Linux brána

VPUC linux komunikační brána

Komunikace překračující meze jednotlivých technologií

SmartOne spojuje účastníky různých radiových systémů. Jako komunikační brána je aplikační řešení schopné propojovat hovorové skupiny a jednotlivé uživatele z různých systémů do společných hovorů a textové komunikace.

Uživatelsky přívětivé a upravitelné obslužné rozhraní

Obslužné rozhraní každého pracoviště lze flexibilně přizpůsobit. Lze zřídit více pracovních oblastí a provést individualizaci pomocí zásuvných modulů, obrázků a textů. Obsluha je velmi přehledná a používá přetahování komponent myší.

Linkové nebo bezdrátové připojení

Vedle síťového připojení nad protokolem IP je systém SmartOne schopen používat veškeré radiové technologie ve funkci mobilního dispečera. To umožňuje například použití dispečerských funkcí v zásahových vozidlech.Mobilní dispečerské pracoviště Hytera SmartOne

 

Funkce důležité pro dispečerské řízení (výběr)

  • Integrace dispečerských funkcí, záznamu hovorů, zpráv SDS, GPS, kamer CCTV a služeb komunikačních bran do jedné centrální aplikace.
  • Připojování radiových systémů TETRA, DMR (konvenční a vícekanálový radiotelefon) a analogových radiových systémů (MPT1327), jakož i pobočkových ústředen (PABX) a veřejné telefonní sítě (pevná síť).
  • Spojování hovorů nebo textové komunikace mezi různými radiovými technologiemi pomocí softwarové komunikační brány.
  • Podpora řídicích pracovišť možností grafického rozšíření na více monitorů.
  • Flexibilní zapojování webových aplikací integrovaným zásuvným modulem prohlížeče například pro aplikace pro velká data.
  • Linkové nebo bezdrátové propojování radiových systémů.
  • Kompletní schopnost udělování pověření prostřednictvím individualizovatelných oblastí kompetence a funkčních oblastí pro každého klienta SmartOne.

Architektura systému

SmartOne poskytuje díky důsledně promyšlené architektuře systému vysokou ochranu před provozními výpadky.
Díky možnosti redundantního nasazení serverů lze každé pracoviště SmartOne připojit ke dvěma centrálním serverům. Při výpadku aktivního serveru přebírá úkoly automaticky server provozní pohotovosti a umožňuje tak pokračování v práci bez přerušení.
Redundance rozhraní API umožňuje připojování každého serveru SmartOne k více infrastrukturním rozhraním API. To umožňuje pokračovat v dispečerské práci i při výpadku části infrastrukturního uzlu.

SmartOne lze rozšiřovat pro systémy různých velikostí. Systém lze nasadit pro jediné pracoviště, přičemž kompletní software se instaluje na jedinou pracovní stanici, ale i jako kompletní architekturu klient-server, jež zahrnuje centrální servery a distribuovaná pracoviště.
Systém je založen na schopnosti udělovat pověření. Každému uživateli systému SmartOne lze přidělovat příslušné skupiny a uživatele radioprovozu. Díky tomuto přidělování se dále zvyšuje přesnost určení odpovědnosti.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/hytera-smartone-integrovane-dispecerske-rizeni/