Digitální trunkové radiové sítě Hytera XPT druhé generace

Hytera představila po roce druhou generaci svého řešení trunkového XPT. Trunkové  radiové sítě se využívají tam, kde je třeba velká hovorová a případně i datová kapacita v komunikačních sítích využívajících radiostanice. Trunkový systém umožňuje spojit do jedné nebo více základnových stanic všechny frekvence, které má zákazník k dispozici a řízeně přidělovat jejich kapacitu jednotlivým hovorovým skupinám. Pro uživatele už není podstatný nastavený provozní kanál, ale nastavená hovorová skupina. Uživatelé mohou stále využít výhody komunikace pomocí vysílaček, tedy především možnost okamžité týmové komunikace a současně je řešen požadavek na velkou kapacitu těchto sítí, kde musí nezávisle komunikovat mnoho různých skupin, které se nesmí vzájemně rušit. Typickými uživateli tak mohou být průmyslové podniky, dopravní společnosti, organizace velkých sportovních, společenských nebo kulturních akcí.

Radiové sítě Hytera XPT

Cílem Hytera XPT bylo navrhnout jednodušší variantu trunkového řešení.  Hytera XPT je vlastně rozšířením konvenčního řešení digitální radiové sítě dle standardu DMR Tier II. Nejedná se o trunkové řešení dle standardu, kterým je v případě DMR úrověň Tier III. V případě systému XPT mají zákazníci, kteří budou chtít v budoucnu přejít na DMR Tier III možnost přejít. Všechny komponenty infrastruktury i radiostanice lze použít. Jedinou výjimkou jsou radiostanice Hytera modelové řady PD5, které umožňují trunkový provoz pouze v XPT systémech.

Hytera XPT je jednodušší trunkový komunikační systém, který nemá všechny pokročilé funkce vyžadované ve standardech DMR Tier III nebo TETRA. Konfigurace je decentralizovaná určená nastavením jednotlivých koncových radiostanic. Základnové stanice mají jednoduchou architekturu složenou pouze z převaděčů Hytera RD985S bez řídícího serveru. Toto určitým způsobem systém limituje, ale současně zmenšuje hardwarové nároky i náklady na vybudování infrastruktury. Základní koncepce a způsob fungování je popsán tomto článku a názorně ho demonstruje následující video.

Druhá generace trunkového řešení Hytera XPT

První generace radiokomunikačního řešení Hytera XPT nabídla základní možnosti trunkové radiové sítě s komunikací v hovorových skupinách a přenosem dat na jedné základnové stanici. Výhodou systému je koncepce s přidělením tzv. domácích převaděčů, která nabízí v průměru velmi rychlé sestavení hovoru odpovídající standardním DMR Tier II radiovým sítím a rovnoměrné vytížení jednotlivých kanálů základnové stanice.

Druhá generace se zaměřuje na doplnění řady možností a funkcí, které uživatele v první verzi postrádali.

Nové funkce pro radiostanice v XPT systému

Pro využití nových funkcí je nutná aktualizace firmware radiostanice na verzi R7.6 a novější.

 • Dynamická autentifikace (ověření přístupu do systému)
 • Šifrování 40-bitové nebo 256-bitové ( algoritmus Hytera)
 • Detekce interference
 • Vyhrazený datový kanál
 • Skenování hovorových skupin
 • SIP telefonní propojení včetně XPT multi-site
 • Multi-site roaming
 • OTAP ( dálková konfigurace parametrů přes radiovou síť)

Nové funkce pro základnové stanice infrastruktury radiové sítě

 • Multi-site až 8 základnových stanic
 • Vyhrazený datový kanál
 • Šifrování 40-bitové nebo 256-bitové (algoritmus Hytera)
 • SIP telefonní propojení
 • Připojení dispečerského systému k infrastruktuře pře IP
 • Dynamická autentifikace
 • Opakování TOT
 • Detekce interference
 • SNMP (XNMS dohledový software)

Kapacita radiového systému Hytera XPT

 • Maximální počet základnových stanic 8
 • Pro každou základnovou stanici 16 hlasových kanálů + 16 datových kanálů
 • Kapacita uživatelů 65535, rezervováno 65024 – 65247, brány ID: 65280 – 65535
 • Hovorové skupiny 240, nouzové skupiny 241 – 249, všeobecný hovor
 • SIP telefon registrace 64 pobočkových čísel v každém převaděči

XPT multi-site radiová síť

Druhá generace trunkového radiokomunikačního systému Hytera XPT umožňuje vytvořit rozsáhlou radiovou síť skládající se až z 8 základnových stanic propojených počítačovou sítí. Radiostanice jsou vybaveny funkcí roaming, který jim umožňuje plynule přecházet mezi jednotlivými základnovými stanicemi a automaticky vybrat tu nejvhodnější podle kvality signálu. V rámci celé radiové sítě jsou multi-site režimu podporovány všechny funkce hovorů a přenosu dat.

Hytera XPT multi.site radiové sítě

 

Vyhrazený datový kanál

Pro snížení možných konfliktů hlasových a datových služeb je od nové verze systému XPT pro trunkové radiové sítě k dispozici vyhrazený datový kanál. Vyhrazený datový kanál slouží pouze k přenosu dat konkrétně služeb RRS ( registrace) a GPS pro sledování polohy účastníků sítě. Vyhrazený datový kanál se nepoužívá pro přenos hlasu a služby zpráv. Každá základnová stanice podporuje až 8 datových převaděčů.

XPT aplikační rozhraní

V nové verzi radiokomunikačního systému Hytera XPT bylo doplněno aplikační rozhraní pro převaděče. Přímo k infrastruktuře radiové sítě lze připojovat dispečerské aplikace a aplikace pro monitorování provozu radiového systému. Aplikační rozhraní je dispozici i pro vývojáře třetích stran, kteří vyvíjí specializované dispečerské nebo dohledové aplikace. Hytera sama nabízí nyní pro systém XPT dispečerské řešení SmartXPT, které je variantou nového dispečerského řešení SmartOne upravenou pro potřeby tohoto systému. Pro monitorování systému je k dispozici nová softwarová aplikace XNMS.

Představení integrovaného dispečerského řešení Hytera SmartOne

Monitorování a správa systému pomocí XNMS

Pro durhou generaci svého trunkového řešení XPT připravila Hytera novou aplikaci pro monitorování a správu sítě XNMS. Klientská Aplikace se připojuje prostřednictvím XNMS serveru k infrastruktuře radiové sítě pomocí počítačové sítě, komunikace je založena na standardním protokolu pro správu počítačových sítí SNMP.

Hlavní výhody XNMS

 • Jednoduché připojení k existujícím XPT sítím
 • SNMP protokol pro přenos dat s infrastrukturou sítě
 • Rozsáhlá analýza využití radiových zdrojů
 • Zcela zdarma

Topologie radiové sítě

XNMS server umožňuje přehledně zobrazit topologii radiové sítě a aktuální stav komponent radiové sítě.

Aplikace XNMS topologie radiové sítě

Online monitorování provozu radiové sítě

XNMS nabízí přehledný nástroj pro online monitorování jednotlivých prvků infrastruktury radiové sítě.

Hytera XPT XNMS monitování radiové sítě

Statitstiky a výstupy o provozu radiokomunikačního systému

Na základě získaných dat, které XNMS server ukládá do SQL databáze lze vytvářet přehledné statistiky a vytvářen přehledy o provozu radiokomunikačního systému

Hytera XNMS XPT dotazy

 

Radiostanice Hytera DMR vhodné pro provoz v systému XPT

Trunkové řešení Hytera XPT podporují všechny digitální DMR radiostanice Hytera od řady PD5 výše. Pouze pro radiostanice řady PD5 tedy modely PD505 a PD565 je třeba zakoupit XPT trunkovou licenci. Přenosné i vozidlové radiostanice od řady PD6 výše již v základní ceně XPT licenci obsahují. Pro přechod z konvenční radiové sítě na trunkový systém XPT je potřebné pořízení odpovídající licence do převaděčů RD985S.

Hytera radiostanice pro systém XPT 

  

Migrace konvenční radiové sítě na digitální trunkový systém XPT

Proces přechodu z běžné konvenční radiové sítě s jedním převaděčem do digitálního trunkového systému Hytera XPT je snadný. Je třeba provést aktualizaci jednotlivých radiostanic i převaděčů v systému na odpovídající verzi, upravit konfiguraci podle požadavků XPT systému a instalace odpovídající licence do převaděčů,

Odolnost radiokomunikačního systému XPT proti poruchám

Digitální trunkový systém Hytera XPT má velmi dobře řešenou odolnost proti poruchám jednotlivých prvků základnové stanice. Při poruše jednoho z převaděčů RD985S převezmou jeho funkci ostatní převaděče a dojde pouze ke snížení kapacity radiokomunikačního systému. V případě poruchy počítačové sítě, která propojuje jednotlivé převaděče v rámci základnové stanice mezi sebou, přejdou převaděče do konvenčního režimu provozu.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-trunkove-radiove-site-hytera-xpt-druhe-generace/