Digitální radiostanice a systémy Hytera pro konvenční radiové sítě podle standardu DMR Tier II

Hytera nabízí náhradu analogových radiokomunikačních sítí řešením podle evropského standardu ETSI TS 102 361 DMR pro profesionální radiové sítě. DMR standard je definován ve třech úrovních. Základní úroveň Tier I definuje podmínky pro nejjednodušší vysílačky určené pro běžné uživatele. Střední úroveň Tier II je určena pro konvenční profesionální radiové sítě provozované na jedné simplexní frekvenci, nebo na duplexních frekvencích s využitím infrastruktury převaděčů. Poslední úroveň Tier III  je určena pro rozsáhlé trunkové radiové sítě s velkou kapacitou a vyspělými funkcemi. Standardizace poskytuje uživateli jistotu, že radiostanice nebo systémy různých výrobců budou schopny na úrovni standardu vzájemně spolupracovat a uživatel nebude v budoucnu odkázán na výrobky a služby jediného dodavatele. Standard DMR  nabízí možnost postupného přechodu od původních analogových systémů k digitálním. Digitální radiostanice jsou plně kompatibilní s analogovými a to včetně pokročilých signalizací a selektivních voleb. Nabídka radiostanic vyráběných podle standardu DMR je velká, Hytera v současné době nabízí 18 základních modelů radiostanic a řadu dalších variant. Uživatel si může vybrat model, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám. Velký přehled radiostanic Hytera si můžete stáhnout zde.

Přechod na digitální radiostanice přináší uživatelům řadu výhod, ať už je využívají pro přímou komunikaci mezi sebou, nebo mají k dispozici infrastrukturu, která umožní pokrýt větší území.

Výhody digitálních radiostanic při komunikaci v přímém režimu

Režim přímé komunikace na jedné frekvenci každý s každým označovaný rovněž jako simplexní je základní varianta komunikace s použitím vysílaček. Pro tuto komunikaci nejsou třeba žádné další zařízení ani systémy, stačí pouze dvě nebo více vysílaček, stisknete tlačítko PTT a mluvíte. Přesto i v tomto případě má digitální standard DMR co nabídnout.

 

Komunikace radiostanice v přímém režim

Vysoká kvalita hovoru v celé oblasti pokrytí signálem radiostanic

Digitální radiostanice mají přibližně stejný dosah v digitálním i analogovém režimu, ale kvalita hovoru je v digitálním režimu mnohem lepší, především na hranici pokrytí signálem. Přirozenou výhodou použití AMBE+2 je potlačení hluku okolního prostředí.

Kvalita hovoru v radiových sítích dle standardu DMR

 

Lepší využití frekvenčního spektra

DMR standard využívá technologii časového multiplexu TDMA, který umožňuje rozdělit frekvenční kanál se šířkou 12,5kHz na dva časové úseky (časové sloty).  Toto řešení umožňuje zdvojnásobit kapacitu standardního kanálu, v obou časových slotech lze nezávisle přenášet hlas nebo data.

Princip časového multimplexu TDMA použitého v DMR standardu ve srovnání s analogen

Hytera nabízí funkci pseudo trunking, která umožňuje dynamický výběr volného slotu tak dále zlepšuje dostupnost komunikačního kanálu pro uživatele. Následující video v krátkosti, jak tento systém umožňuje zlepšit efektivitu využití kanálu, stejný princip je dále rozpracován v trunkovém řešení Hytery XPT.


Vyšší výdrž přenosných radiostanic v provozu

Spotřeba je nižší ve srovnání s analogovými o přibližně 40%. Nejvíce energie spotřebovává radiostanice při vysílání a díky TDMA technologii vysílají radiostanice pouze polovinu času, tím je dosaženo výrazné úspory energie ve srovnání s analogovými nebo digitálními systémy, které využívají FDMA technologii.Výdrž baterie Hytera v digitálním režimu

Možnost zabezpečení hovoru proti odposlechu digitálním šifrováním

Hovor je v případě digitálních systému převeden do digitální podoby, kódován pomocí digitálního kodeku AMBE+2 a dále přenášen jako datové rámce. Šifrování hovoru je v tomto případě velmi snadné a bezpečné, neboť šifrovací algoritmus pracuje s daty a nikoliv s audio signálem. DMR standard definuje tři varianty šifrování hovoru. Základní šifrování s délkou klíče 40 bitů využívá šifrovací algoritmus ARC4. V případě potřeby vyššího zabezpečení komunikace proti odposlechům lze využít šifrování s délkou klíče 128 nebo 256 bitů, které využívá šifrovací algoritmus AES. Šifrování je velmi rychlé a způsobuje pouze minimální zpoždění.

Pokročilé  funkce řízení hovorů

Všechny radiostanice jsou plně identifikovány pomocí ID, takže je v každém okamžiku jasné, který uživatel právě hovoří. Standard poskytuje širokou nabídku hovorových funkcí. Individuální hovor umožňuje soukromý hovor dvou účastníků, skupinový hovor je základní formou komunikace pro týmy uživatel. Radiostanice mohou mít nastaveny takzvané Rx Group, které umožňují uživateli poslouchat provoz v několika skupinách. Všeobecné volání nabízí možnost předat informaci do celé radiové sítě. Pro případ ztráty nebo odcizení radiostanice je možné ji dočasně nebo trvale zablokovat. Pro ověření situace nebo možného ohrožení uživatele může dispečer spustit diskrétní příposlech.

Radiostanice mají široké možnosti řešení nouzové situace. Nouzové volání může být spuštěno stisknutím vyhrazeného tlačítka, nebo u některých modelů pomocí funkce ležící muž. Radiostanice vyšle nouzové volání a s využitím funkce priority interrupt přeruší probíhající hovor. Všichni uživatelé mohou na displeji vidět, který uživatel je v nouzové situaci. V případě, že je v radiové síti dispečerská aplikace SmartDispatch a radiostanice je vybavena GPS přijímačem, zobrazí se dispečerovi ve středu mapy poloha uživatele v nouzové situaci. Radiostanice se může automaticky několikrát za sebou na několik sekund přepnout na vysílání, aby uživatel mohl bez držení radiostanice v rukou upřesnit svou situaci. Radiostanice také může vydávat hlasitý nouzový signál, aby mohli záchranáři uživatele v nouzi rychle lokalizovat například v zakouřeném prostředí.

Následující video popisuje funkci prioritního přerušení hovoru

GPS sledování polohy a dispečerské aplikace

Aplikace spojené s přenosem dat jsou hlavní přidanou hodnotou digitálních řešení. Jedním z možností je online sledování polohy jednotlivých radiostanic. Radiostanice mohu být vybaveny GPS přijímačem a dle nastavení automaticky předávat informace o poloze na dispečerské poloze. Dispečer má okamžitý přehled o poloze a pohybu jednotlivých uživatelů, může je optimálně řídit. Hytera komplexní dispečerskou aplikaci SmartDispatch, která je schopna uspokojit i velmi náročné uživatele. Hytera nabízí zajímavou funkci, kterou mohou použít i uživatelé radiostanic mezi sebou například při vyhledávání ztraceného kolegy v nepřehledném terénu nebo za špatného počasí. Funkce umožňuje získat směr a vzdálenost druhé radiostanice.

Další aplikace založená na radiostanicích standardu DMR je Hytera Patrol System, která umožňuje monitorovat ostrahu objektů.

Textové a stavové zprávy

Radiostanice i dispečerské aplikace mohou využívat textové  zprávy a stavové zprávy s délkou až 256 znaků. Velkou výhodou je možnost odesílat zprávu všem uživatelům ve skupině najednou. Textové zprávy lze využít pro přenos dat a telemetrii.

Lokalizace a hlasová indikace nastaveného kanálu

Všechny DMR radiostanice Hytera vybavené displejem jsou lokalizovány do českého a slovenského jazyka. Většina digitálních radiostanic také podporuje hlasovou indikaci nastaveného kanálu, která je rovněž lokalizována do češtiny, případně ji lze přizpůsobit podle požadavků uživatele.

Odolnost a spolehlivost

Všechny digitální radiostanice Hytera odpovídají poslední verzi amerického armádního standardu MIL810G, který specifikuje požadavky na odolnost proti nárazům a vibracím. Všechny vyšší modely od řady PD6 odpovídají požadavkům standardu na odolnost proti vodě a prachu dle specifikace IP67, ostatní modely nabízí odolnost IP54 nebo IP55.

Dálková konfigurace radiostanic OTAP

Radiostanice Hytera nově podporují funkci OTAP, které umožňuje dálkové změny konfigurace. Radiostanice v provozu na rozsáhlém území není stahovat z provozu, ale lze je konfigurovat pohodlně na dálku.

Bohatá nabídka příslušenství

Hytera pro své radiostanice nabízí širokou škálu příslušenství. K dispozici jsou různé hovorové soupravy, akumulátory, nabíjecí stanice. Kromě nabídky Hytery je k dispozici příslušenství o dalších renomovaných výrobců jako jsou firmy Savox, Ceotronics, Sonic Communication, Phonak, Voxtech.

Aktualizace programového vybavení a doplnění nových funkcí

Hytera pravidelně průměrně dvakrát ročně aktualizuje firmware tj. vnitřní programové radiostanice. Aktualizace zahrnují vylepšování uživatelského rozhraní, vylepšování stávajících funkcí a doplňování nových. Uživatel se tedy může spolehnout, že radiostanice i celý systém budou stále na odpovídající úrovni vývoje v dané oblasti komunikační techniky.

Výhody digitálních radiostanic při komunikaci přes infrastrukturu převaděčů

Využití duplexní základnové stanice nebo jinak převaděče je obvyklé pro profesionální analogové i digitální radiokomunikační sítě. Uživatelům toto řešení umožňuje podstatně rozšířit oblast pokrytého území ve srovnání s komunikací v simplexním režimu. Základnové stanice na jedné přijímací frekvenci přijímá signál o radiostanice v terénu a na druhé frekvenci ho vysílá. Její výhodou je umístění na kótě, která umožňuje dobré šíření signálu na pokrývaném území, kvalitní anténní systém a vyšší vysílací výkon.

 Provoz v radiové síti s převaděčem

Digitální převaděče Hytera DMR

Hytera nabízí 4 modely digitálních převaděčů podle standardu DMR . Všechny modely jsou vybaveny Ethernet rozhraním pro připojení počítačové sítě, umožňují dálkový dohled a konfiguraci a vzájemné propojení. Všechny modely jsou schopny pracovat v analogovém i digitálním provozu s možností automatického přepínání.

Digitální převaděč Hytera RD985

Hytera RD985 je výkonný digitální převaděč v RACK provedení. Převaděč je schopen trvalého provozu s výkonem až 50W.  RD985 má velmi propracovaný systém odvodu tepla, který zajišťuje stabilní a efektivní provoz. Převaděč může pracovat i jako základnová stanice ovládána dispečerem, je vybavena ovládacími prvky, displejem, reproduktorem a umožňuje připojení mikrofonu. Do skříně převaděče lze instalovat duplexer.

Digitální převaděč Hytera RD985

Digitální převaděč Hytera RD625

Hytera RD625 je velmi kompaktní převaděč, který může být provozován s trvalým výkonem 25W. Hytera ho koncipovala pro pokrývání budov, ale lze ho použít pro všechny běžné aplikace. Převaděč obsahuje napájecí zdroj s možností zálohování a do skříně lze rovněž instalovat duplexer.  Zařízení může obsahovat v malém kompaktním provedení vše, co  je k provozu třeba. Pro RD625 je k dispozici také sada pro montáž na stěnu.

Digitální převaděč Hytera RD625

Digitální přenosný převaděč Hytera RD965

Hytera RD965 je unikátní řešení převaděče pro aplikace, kde třeba vybudovat infrastrukturu radiové sítě ad-hoc v místě, kde ji uživatel právě potřebuje. Vhodný příkladem mohou být zásahy hasičů při požárech lesa, nebo práce lesních dělníků. Převaděč poskytuje 10W vysílacího výkonu. Duplexer je instalovat v těle RD965. Odolnost proti prachu a vodě odpovídá specifikaci IP67. Převaděč může být vybaven Li-Ion akumulátorem pro 8 hodin provozu.  Uživatel ho má možnost používat jako přenosnou radiostanici, jako příslušenství lze objednat mikrofon s reproduktorem. Stejně jako ostatní převaděče ho lze připojit do LAN, zařadit ho do multi-site systému, nebo s využitím SIP/GSM brány umožnit propojení do telefonní sítě.

Přenosný digitální převaděč Hytera RD965

 

Digitální převaděč Hytera RD985S

Digitální převaděč RD985S je základním prvkem většiny trunkových základnových stanic od Hytery pro standard DMR. Stejně jako jeho předchůdce RD985 je schopen provozu v analogovém a DMR Tier II režimu, ale s odpovídajícím softwarem může být provozován, jako součást základnových stanic pro DMR simulcastový systém Hytera DS6311, analogový trunkový systém MPT1327, trunkový systém Hytera XPT a součást trunkové základnové stanice dle standardu DMR Tier III.

Digitální převaděč RD985S

Vzájemné propojení převaděčů v režimu Multi-Site

Digitální převaděče Hytera jsou vybaveny rozhraním Ethernet, které mimo jiné umožňuje jejich vzájemné propojení. Díky propojení převaděčů v režimu Multi-Site je možné pokrýt v rámci jedné radiové sítě mnohem větší území, nebo zajistit spolehlivou komunikaci v budovách nebo průmyslových areálech. Celkem lze takto propojit až 224 převaděčů. Radiostanice jsou vybavena funkcí roaming, která zajistí automatický přechod z jedné základnové stanice na druhou podle kvality signálu.

Hytera tento systém ještě dále vylepšila. Pro jednotlivé hovorové skupiny lze definovat, zda jsou provozovány v rámci celé radiové sítě a hovor probíhá přes všechny převaděče, nebo jsou zvoleny pouze vybrané převaděč, případně jsou v provozu pouze na jediném lokálním převaděči.

Hytera řízení provozu převaděčů v Multi-Site režimu

Dálková konfigurace a správa

Hytera pro své převaděče nabízí zdarma aplikaci RDAC, které umožňuje kontrolovat jejich provozní parametry a měnit na dálku řadu důležitých provozních parametrů.

Pokročilý přístupový management

Všechny převaděče mají pokročilý přístupový management, který zajistí, že do radiové sítě mohou vstoupit pouze uživatelé, kteří k tomu mají oprávnění. Dále je možné určit, zda jsou hovorové skupiny provozovány pouze lokálně, nebo v rámci multi-site radiové sítě.

Integrovaný SIP klient

Všechny převaděče Hytera podporují propojení s VoIP telefonní ústřednou pomocí dnes nejrozšířenějšího protokolu SIP. Toto řešení poskytuje uživatelům radiostanic propojení do běžné telefonní sítě a rovněž účastníci telefonní sítě mají možnost se spojit s uživateli radiové sítě. Při propojení z telefonní sítě lze použít provolbu a lze tedy volat konkrétního uživatele radiostanice, nebo volat do hovorové skupiny.

Možnost back-to-back

Převaděče Hytera nabízí možnost propojení s jinými převaděči Hytera, případně jinými komunikačními systémy pomocí konektoru pro připojení příslušenství. Převaděč s analogovou sítí a uživatelé analogové a digitální sítě získají možnost vzájemné komunikace.

Vyspělé funkce v analogovém režimu

Převaděče Hytera nabízí vyspělé funkce rovněž pro uživatele analogových sítí. Funkce Multi CTCSS/CDCSS umožňuje na jednom analogovém převaděči rozdělit uživatele do hovorových skupin pomocí selektivních voleb CTCSS / CDCSS ( PL /DPL) , tak aby se vzájemně nerušili.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-radiostanice-a-systemy-hytera-pro-konvencni-radiove-site-podle-standardu-dmr-tier-ii/