Hytera Patrol System – ostraha objektů pod kontrolou

Fyzická ostraha objektů pomocí strážní služby je přes zavádění kamerových a elektronických bezpečnostních systémů ochrany objektů stále důležitou formou ochrany majetku. Při realizaci fyzické ochrany objektů je třeba, aby strážní během pravidelně kontrolovali důležitá místa střeženého objektu. Řešení Hytera Patrol Systém v sobě kombinuje zabezpečení komunikace ostrahy objektů pomocí digitálních vysílaček a monitorovací systém pro kontrolu pochůzkové činnosti v přehledné aplikaci. Aplikace je vhodná všude tam, kde se provádí fyzická ostraha objektů. Je tedy vhodná pro použití v nákupních centrech, při ostraze výrobních areálů, bank, skladů, hotelů.

Video názorně přestavuje možností ostrahy objektů pomocí řešení Patrol System

Ostraha objektů s monitorováním strážní služby v aplikaci Hytera Patrol System

Hytera uvádí současně s uvedením nových digitálních vysílaček PD415 s integrovanou čtečkou RFID čipů rovněž aplikaci Hytera Patrol Systém, která umožňuje využít jejich potenciál v monitoringu strážní služby.

Většina stávajících systémů pro kontrolu ostrahy objektů má následující nedostatky:

  • Jedná se nezávislé systémy. Strážný u sebe nosí speciální zařízení. Je třeba pořídit infrastrukturu systému, jednotlivá zařízení pro strážné. Je tedy třeba řešit nákup, provoz a údržbu dvou různých systémů – komunikačního systému a monitorovacího systému.
  • Tato zařízení obvykle nejsou schopna on-line komunikace. Po obchůzce nebo skončení služby se data offline stahují do PC. Není tedy možné sledovat pohyb strážných v reálném čase a v případě jejich ohrožení určit přibližně jejich polohu. Systém je vhodný pouze pro kontrolu.

Hytera Patrol Systém je komplexní řešení, které zahrnuje:

  • Aplikaci pro monitorování průběhu strážní služby.
  • Infrastrukturu Hytera, která zabezpečuje on-line přenos dat o průběhu obchůzky do aplikace.
  • Digitální vysílačky, která jsou vybaveny čtečkou RFID.
  • Identifikační RFID karty strážných
  • RFID tagy pro označení kontrolních bodů

Vlastnosti aplikace Hytera patrol systém

Aplikace Hytera Patrol Systém nabízí řadu užitečných funkcí, které lze při monitoringu strážní služby efektivně využít.

Funkce Patrol monitor

Funkce Patrol Monitor umožňuje v reálném čase sledovat průběh obchůzky na mapě obejktu.

Funkce Patrol alarm

Hytera Patrol System - efektivní kontrola ostrahy objektů

Zobrazení obchůzky na mapě objektu v reálném čase

Funkce Patrol alarm zobrazuje na mapě nouzový stav, který může strážný vyvolat stisknutím příslušného tlačítka vysílačky. V místě posledního známého kontrolního bodu se zobrazí výstražná značka a aplikace přehrává varovný zvuk. Aplikace obsahuje postup převzetí nouzové události operátorem a průběh jejího zpracování se zaznamená do databáze.

 

 

Funkce Patrol Plán

V případě použití této pokročilé funkce, se  v reálném čase sleduje a zaznamenává plnění plánu obchůzek ostrahy. Systém vyhodnocuje návštěvu kontrolních bodu hlídkou v předem určených časových intervalech.

Správa systému

Aplikace nabízí jednoduchou správu identifikačních karet strážných a RFID identifikátorů kontrolních bodů, takže konfiguraci může správce systému snadno modifikovat podle potřeby.

Výkazy a statistika

Odpovědná osoba může jednoduše na základě řady různých kritérií vyhodnocovat data uložená v kontrolních protokolech a vytvářet výkazy s možností s možnosti tisku a exportem do pdf a excelu, kde lze data využít i pro další analýzu.

Možnosti přenosu dat do aplikace Hytera Patrol systém

PatrolSystem5Jak bylo již uvedeno Hytera Patrol je schopen přenášet informace o průběhu obchůzky v reálném čase. Vysílačka automaticky odešle informaci o navštíveném kontrolním bodu do aplikace. V případě, že se kontrolní bod nachází mimo pokrytí radiové sítě například technologie ve sklepních prostorech, může strážný informaci o návštěvě kontrolního bodu opakovaně odeslat stisknutím příslušného až ve chvíli, kdy se nachází v místě, které je radiovým signálem pokryto. Vysílačky je schopna v paměti zaznamenat návštěvu až 250 bodů. Poslední možností je nahrání dat do aplikace offline pomocí kabelu.

Sledování několika stanovišť současně

PatrolSystem6Hytera Patrol Systém umožňuje propojit jednotlivá sledovaná stanoviště pomocí IP infrastruktury. Přijímací stanice tvořené převaděči Hytera se připojí k síti LAN a registrovaná data mohou být vyhodnocována jedním operačním střediskem.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/hytera-patrol-system-ostraha-objektu-pod-kontrolou/