Hytera ES-100 okamžitá komunikace pro blackout a mimořádné události

Záchranné složky musí svou činnost při řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, jako jsou povodně, větrné bouře, rozsáhlé požáry, zemětřesení dobře koordinovat a vzájemně spolupracovat. Spolehlivá komunikace na rozsáhlém území je pro záchranáře klíčová. Řešení rozsáhlých mimořádných událostí může být komplikováno výpadky energetických a komunikačních sítí označovaných termínem blackout.

Hytera dodává radiokomunikační systém ES-100 pro blackout a řešení mimořádných událostí

Blackout, přírodní katastrofy a komunikace záchranných složek

Přírodní katastrofy, průmyslové havárie, hackerské a teroristické útoky mohou vést rozsáhlým výpadkům energetických a komunikačních sítí, které jsou označovány jako blackout. Při delším výpadku napájení se postupně snižuje kapacita sítí mobilních operátorů. Přestávají fungovat menší základnové stanice a provoz přechází na větší základnové stanice s lepším zálohováním, které však mohou být přetížené. Rozsáhlé výpadky energetických nebo komunikačních sítí mohou následně ohrozit i fungování standardních komunikační prostředků záchranných složek. Běžné radiostanice jsou schopny v přímém (direktním) režimu bez infrastruktury radiové sítě komunikovat na vzdálenost stovek metrů až několik kilometrů, ale nejsou schopny zajistit komunikaci záchranných složek na větším území. Pro zajištění komunikace v těchto situacích je vhodné mít k dispozici nouzové mobilní komunikační prostředky, které mohou fungovat nezávisle a jsou schopny rychle zajistit základní komunikaci na území o velikosti okresu či kraje pro řešení mimořádné situace a obnovu energetických a komunikačních sítí.

Video názorně představuje technologii E-Pack a I-Mesh

ES-100 nezávislý systém pro komunikaci v mimořádných situacích

Komponenty Ad Hoc radiokomunikačního systému ES-100, zajistí nezávislou komunikaci pro mimořádné události a blackout.

Hytera ES-100 je samostatný radiokomunikační systém, který je schopen rychle zajistit nezávislou spolehlivou komunikaci v mimořádných situacích, jako jsou přírodní katastrofy, teroristické útoky, selhání typu blackout energetických a komunikačních systémů.

Základem systému jsou Ad Hoc základnové stanice E-Pack a E-Pole využívající technologii MESH, která umožňuje automatické vzájemné propojení základnových stanic mezi sebou a tím zajištění nezávislé komunikace na rozsáhlém území.

Ad Hoc radiokomunikační systém Hytera ES-100 využívá technologie MESH. Automaticky zajistí spojení na rozsáhlém území propojením až 32 základnových stanic

Technologie využívá dva sousední kanály 12,5 kHz. jeden se využívá pro vzájemné komunikaci základnových stanice druhý kanál pro šíření signálu a komunikaci s koncovými terminály. Základnové stanice používají pro downlink i uplink jednu direktní frekvenci a neobsahují anténní prvky jako například duplexery, které by bylo nutné ladit. Lze je tedy velmi snadno překonfigurovat na frekvence, které je třeba použít v oblasti nasazení. Využít je tedy mohou velmi dobře například záchranáři, kteří jsou vysláni pro pomoc při živelných katastrofách do zahraničí.

Hytera E-Pack100 kombinuje digitální technologie přístupu ke kanálu TDMA a FDMA a efektivně využívá frekvenční kanál

Základnové stanice E-Pack i E-Pole jsou provozovány podle standardu DMR, který je aktuálně nejrozšířenějším digitální standardem pro profesionální radiokomunikační sítě a radiostanice pro něj dodává řada výrobců. Kromě základnových stanic je součástí řešení rovněž brána E-Prad umožňující propojení do pevných radiových sítí a dispečerská aplikace E-Center.

Ad Hoc základnové stanice E-Pack a E-Pole využívají MESH technologii

Základnové stanice nebo jinak také převaděče E-Pack a E-Pole zcela automaticky bez nutnosti konfigurace a zásahu obsluhu vytvářejí vzájemně propojenou komunikační síť s využitím technologie MESH. K propojení uzlů sítě se využívají všechny běžné síťové topologie, které se navíc mohou vzájemně kombinovat. Propojit se vzájemně může pro jednu radiokomunikační síť až 32 základnových stanic.

Přenosný převaděč E-Pack rychle vytvoří nezávislou radiokomunikační síť

Digitální Ad|Hoc převaděč Hytera E-Pack100 zajistí spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území nebo v obejktech

E-Pack je malá přenosná a přesto výkonná základnová stanice (převaděč) s vysílacím výkonem 5 – 20W. E-Pack je zabudován v robustním kovovém těle. Splňuje požadavky odolnosti proti prachu a vodě dle IP67 a odolnost proti nárazům a vibracím dle vojenského standardu MIL 810G. Okamžitě po zapnutí naváže komunikaci s dalšími E-packy v okolí a vytváří rozsáhlou nezávislou radiokomunikační síť pro přenosné i vozidlové radiostanice. Jestliže není možno zajistit radiové spojení na další prvky sítě, lze využít integrovaný GSM modem, který zajistí propojení s dalšími uzly sítě přes sítě mobilních operátorů. Obsluha E-Packu může komunikovat s dalšími uživateli. E-Pack je vybaven mikrofonem s reproduktorem. Základnová stanice je vybavena výkonným li-Ion akumulátorem, který zajistí provoz zařízení po dobu přibližně 10 h. Rychlé nabíjení umožní během 2h obnovit 80%  kapacity baterie. E-Packy se vyrábějí v provedení pro pásmo VHF i UHF.

Základnové stanice E-Pole pro instalace na stožár nebo zeď

Ad Hoc základnová stanice Hytera E-Pole pro pevnou instalaci na stožár nebo zeď zajistí spolehlivou komunikaci bez nároku na propojení

Základnové stanice E-Pole jsou vhodným řešením pro zajištění pevné nebo dočasné hlasové a datové radiové sítě na rozsáhlém území. Velkou výhodou je, že k propojení základnových stanice nevyžaduje žádné pevné propojení pomocí pevných metalických nebo optických spojů nebo mikrovlnných linek. Takové řešení výrazně snižuje náklady na výstavbu a provoz sítě a zároveň zvyšuje jejich spolehlivost. Provozujete-li radiovou síť, která má zabezpečovat nouzovou komunikaci například pro blackout nebo jinou mimořádnou událost, musíte zabezpečit nejen provoz základnových stanic jako takových, ale všech souvisejících prvků včetně propojovací síťové infrastruktury. E-Pole je moderní venkovní základnová stanice, kterou lze umístit přímo na stožár nebo na zeď v blízkosti anténního systému. Toto řešení minimalizuje ztráty v koaxiálních kabelech, náklady na instalaci i umístění základnové stanice. Základnové stanice E-Pole se stejně jako E-Pack vyrábějí v provedení pro pásmo VHF i UHF.

Propojovací brána E-PRAD(G) zajistí propojení do pevné radiokomunikační sítě

Propojovací brána E-PRAD(G) je schopna zajistit propojení nouzového komunikačního systému do pevné radiokomunikační sítě. Brána je vybavena je vybavena VHF nebo UHF radiovou jednotkou , Ethernet síťovým rozhraním a GSM modemem. Mezi dostupné komunikační technologie do nichž brána nabízí připojení patří DMR Tier III Trunking, MPT trunking, DMR kovenční sítě a analogové radiové sítě.

Brána Hytera E-PRAD zajistí propojení Ad Hoc radiové sítě do běžné infrastruktury radiokomunikačního systému uživatele

Efektivní velení a řízení pomocí E-center

E-center je přenosné zařízení, které poskytne platformu pro velení a řízení operací přímo v terénu. Dispečerské pracoviště není závislé na žádné infrastruktuře a může pracovat zcela nezávisle. E-center se skládá z přenosné dispečerské konzole a dispečerské aplikace. Dispečerská konzole je tvořena robustním PC se 3 displeji. Toto řešení umožní nezávisle komunikovat, pracovat s mapovými podklady a dalšími aplikacemi, které jsou důležité pro efektivní řízení operací v místě události.

Přenosné dispečerské pracoviště Hytera E-center zajistí efektivní řízení operací v místě zásahu

Hlavní výhody radiokomunikačního systému ES-100

  • Rychlé vybudování nezávislé radiokomunikační sítě na rozsáhlém území vhodné pro řešení komunikace při mimořádných situacích typu blackout
  • Nevyžaduje žádné další prostředky k propojení základnových stanic
  • Založeno na standardu DMR
  • Snadno přeladitelné v celém pásmu VHF nebo UHF
  • V případě ztráty propojení na další základnové stanice automatické hledá další. Využívá technologii MESH.
  • Záložní varianta propojení základnových stanic přes GSM modem
  • Možnost propojení Ad Hoc radiové sítě do pevné radiové sítě
  • Ucelený radiokomunikační systém obsahuje základnové stanice, propojovací brány a dispečink.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/radiokomunikacni-system-es-100-blackout/