Seminář digitální radiostanice Hytera v Brně

Seminář digitální radiostanice Hytera 2014Po roce jsme ve dnech 19 a 20.3.2014 v hotelu Vista v Brně znovu připravili seminář s informacemi o novinkách, které uvedla nebo uvede Hytera pro digitální DMR systémy a radiostanice v letošním roce. DMR technologie je pro Hyteru velmi důležitá, jejímu vývoji věnuje velkou pozornost a novinek je tedy znovu celá řada. Prezentaci opět vedl pan Gábor Breitner obchodní manažer společnosti Hytera Mobilfunk GmbH pro střední a východní Evropu. Semináře se zúčastnila řada odborníků na radiokomunikační systémy i obchodních partnerů.

 

Digitální DMR systémy a radiostanice v roce 2014

Tématicky byl seminář rozdělen na dvě části. V první části byly představeny nové technologie a výrobky pro konvenční systémy DMR Tier II a druhá část byla věnována představení trunkového řešení DMR Tier III pro zákazníky, kteří mají vysoké nároky na kapacitu a spolehlivost radiové sítě.

 

Pro konvenční systémy DMR Tier II je nově k dispozici Simulcast řešení synchronních radiových sítí  s možností provozu převaděčů RD985s na jednom duplexním páru v celé provozní oblasti. Hytera již také začala dodávat digitální radiostanice PD505 a PD605, které  si mohli účastnící semináře prohlédnout. A počet nových modelů v těchto produktových řadách se bude ještě během tohoto roku dále rozšiřovat. Během roku dojde ještě k uvedení základní produktové řady DMR PD3x. V tomto bloku přednášek byly prezentovány i možnosti dispečerské aplikace SmartDispatch v 4.0. SmartDispatch je vyspělý dispečerský systém integrující rozsáhlou paletu funkcí do jednoho komplexního řešení.

V druhé části byl představen trunkový systém podle standardu DMR Tier III a účastníci semináře si mohli prohlédnout funkční základnovou stanici i terminály a vyzkoušet si je v provozu. Nové trunkové řešení z produkce Hytery vyniká modularitou a vysokou spolehlivostí, kdy mohou být všechny podstatné prvky sítě plně zálohovány. Kromě samotné trunkové infrastruktury a terminálu jsou k dispozici i profesionální dispečerské aplikace a nástroje pro správu sítě.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/seminar-digitalni-radiostanice/