10 důvodů proč přejít na digitální DMR radiostanice a radiové sítě

Vysílačky Hytera v akci

Po článku 7 důvodů proč používat vysílačky ve vaší firmě jsme připravili článek, který popisuje hlavní výhody použití digitální DMR technologie.

1. DMR je evropský standard

Technologie DMR pro digitální mobilní radiostanice je definována Evropským telekomunikačním institutem jako otevřený standard  ETSI TS 102 361. Standardizace zaručuje uživateli, že výrobky různých výrobců budou na úrovní standardu kompatibilní. Uživatel technologie není vázán na jediného výrobce a radiostanice různých výrobců spolu budou spolupracovat.

2. Zpětná kompatibilita s analogovými systémy

DMR radiostanice jsou kompatibilní se staršími analogovými technologiemi a to včetně používaných signalizačních standardů, jako jsou Select V nebo CTCSS. K dispozici jsou radiostanice pro obě nejčastěji používaná frekvenční pásma 160 MHz a 450MHz. Dosah digitální radiostanice je rovněž srovnatelný s analogovými systémy s tím, že kvalita hovoru je stabilní a nekolísá s kvalitou signálu.

3.Řešení optimalizované podle požadavků uživatele

DMR standard je rozdělen do 3 úrovní a nabízí zvolit vhodné řešení pro všechny kategorie uživatelů. Základní úroveň DMR Tier I je vhodná pro uživatele využívají vysílačky pouze pro komunikaci mezi sebou bez infrastruktury. Druhá úroveň DMR Tier II je vhodná pro řešení standardních radiových sítí s využívající infrastrukturu základnových stanic a pokrývající rozsáhlé území. Třetí úroveň DMR Tier III je vhodná pro uživatele s nejvyššími nároky, potřebují pokrýt rozsáhlé území, vyžadují vysokou kapacitu sítě a pokročilé funkce řízení komunikace a přenosu dat.

4. Kvalita hovoru a jeho zabezpečení proti odposlechu

Podobně jako jiné digitální technologie nabízí DMR vysokou kvalitu hovoru bez šumů a ruchů. Hlas je zakódován pomocí kodeku AMBE++ a přenášen jako data. Digitální technologie disponují velmi spolehlivým zabezpečením přenášených hovorů a dat proti odposlechu. Využívají se šifrovací algoritmy používané pro bezpečný přenos dat v datových sítích, algoritmy ARC4 nebo AES s až 256-bitových šifrovacím klíčem. Jestliže uživatel používá radiovou síť k přenosu osobních údajů či jiných důvěrných informací, je zásadní zabezpečení informací proti zneužití. Digitální radiové sítě umožňují rovněž zabezpečit přístup cizí radiostanice do radiové sítě ověřovacím procesem autentizace.

5.Různé druhy hovorů a jejich priorita

DMR radiové sítě podporují kromě základní formy komunikace ve skupinách řadu dalších forem komunikace, jsou to například: individuální hovory dvou účastníků (nikdo jiný komunikaci neslyší) , telefonní hovory (skupinové i individuální), všeobecný hovor nebo výzva všem účastníkům radiové sítě. Důležitý je nouzový hovor nebo volání, který může mít vyšší prioritu než jiné hovory. Vyšší priorita umožňuje přerušit probíhající komunikaci a informovat všechny účastníky o krizové situaci. DMR radiostanice podporují řadu různých doplňkových funkcí, jako je dočasné nebo trvalé zablokování a následné odblokování pro případ ztráty nebo odcizení radiostanice, ověření dostupnosti radiostanice, nebo dálkový příposlech okolí radiostanice.

6.Dvojnásobně lepší využití kanálu

DMR technologie využívá technologii časového multiplexu TDMA, kdy je fyzický kanál s šířkou 12,5 kHz rozdělen na dva časové úseky. V každém z těchto časových úseků lze přenášet dva nezávislé hovory, nebo přenášet data. To je dvakrát více než analogové systém při srovnatelných nárocích na hardware a nárocích na využití frekvenčního spektra.

Technologie nabízí i další možnosti nedostupné v analogových sítích například plně duplexní hovory, kdy mohou volně hovořit oba účastníci hovoru bez stisknutí tlačítka pro vysílání, jako v případě běžných telefonů. Hytera vyvinula technologii pseudo-trunking, která umožňuje dynamicky přidělovat podle jejich obsazení oba časové sloty a tím ještě efektivněji využívat dostupnou kapacitu. Dalším vývojem této technologie vzniklo trunkové řešení pro hromadné radiové sítě s velkou kapacitou Hytera XPT.

7.Menší spotřeba a lepší využití baterie

Díky výše uvedené technologii časového multiplexu TDMA vysílá radiostanice v digitálním režimu pouze polovinu času. Během vysílání mají radiostanice největší spotřebu. Omezení vysílání umožňuje prodloužení doby provozu ve standardizovaném režimu 5-5-90 přibližně o 30%.

8.Pokročile funkce GPS, ManDown, textové a stavové zprávy, telemetrie, dálková konfigurace

Důležitou předností digitální technologie je možnost přenosu datových informací.  DMR radiostanice mohou být vybaveny GPS modulem pro sledování polohy a v reálném čase informovat dispečerské pracoviště o své poloze. Zajímavá je bezpečnostní funkce ManDown (ležící muž), která umožňuje automaticky spustit nouzové volání, jestliže se dostane do horizontální polohy a uživatel nereaguje v přednastaveném čase na upozornění. Podobně jako v případě mobilních telefonů lze posílat textové zprávy. Jejich výhoda v případě radiostanic je možnost zasílat je najednou pro celou skupinu uživatelů a okamžitě předávat důležité informace. Kromě textových zpráva lze posílat i telemetrické o informace o stavu různých zařízení například provoz výstražného zařízení. Moderní radiostanice podporují i dálkovou konfiguraci OTAP. Pro úpravu konfigurace koncových zařízení rozmístěných na větším území nemusí technik jednotlivá pracoviště objíždět.

9.Moderní aplikace umožňují plně využít potenciál radiové komunikace

Moderní dispečerské aplikace umožňují plně využít potenciál technologie DMR. Dispečeři mohou přímo z počítače řídit celou skupinou uživatelů, řešit individuální požadavky a propojovat hovory. Důležitou součástí je možnost práce s mapami. Dispečer vidí aktuální pozici jednotlivých uživatelů a jejich stav, může si nechat vykreslit na mapě trasu pohybu vybraného účastníka a kliknutím na jeho ikonu zahájit hovor nebo mu zaslat zprávu. Na mapě lze vymezit oblast do které mají uživatelé omezen vstup nebo by ji neměli opustit. Systém dispečera automaticky upozorní, jestliže uživatel vymezené území opustí nebo do něj vstoupí. Důležitou součástí je archivace veškerých událostí tedy nejen informace o poloze, ale zaznamenávají se i hovory a odeslané a přijaté zprávy. Příkladem takového řešení může být aplikace SmartDispatch nebo SmartOne.

 10. Radiové sítě pokrývající rozsáhlé území

Infrastruktura většiny analogových radiových sítí pracuje s jedinou retranslační stanicí. Jestliže se jich používá více, musí uživatelé ručně přepínat kanály podle toho, kterou retranslační stanici využívají. Retranslační stanice neumožňují vzájemné propojení, nemohou tedy probíhat hovory mezi účastníky využívající různé retranslační stanice. 

Retranslační stanice pro DMR digitální radiové sítě lze vzájemně propojit pomocí počítačové sítě. Digitální radiostanice umožňují automaticky přecházet mezi retranslačními stanicemi podle kvality signálu, stejně jako mobilní telefony v sítích mobilních operátorů. Dispečerské stanice se mohou připojit přímo k infrastruktuře radiové sítě. Digitální radiová síť podle standardu DMR umožňuje pokrýt signálem rozsáhlé území a pro uživatele je snadno použitelná.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/10-duvodu-proc-prejit-digitalni-dmr-radiostanice/