Selektivní volby analogových radiostanic

V konvenčních  analogových radiových systémech používají radiostanice tzv. squelch  (umlčovač šumu), který umožňuje příjem všech volání na nastavené frekvenci, které překročí přednastavenou úroveň signálu. Změna podmínek šíření způsobuje rušení od cizích radiových sítí, které je možné částečně řešit úpravou nastavení citlivosti squelche, tím se ovšem snižuje celková citlivost radiostanice pro slabší signály a to může mít za následek, že se uživatelé nebudou moci z některých míst dovolat.

Vysílačky Hytera AP515 a AP585 nabízí skvělý zvuk, velký dosah a výdrž v provozu, podporu standardních selektivních voleb

Pokud více uživatelů sdílí jeden radiový kanál, je užitečné použít selektivní volbu, která umožňuje výběrové volání jednotlivých účastníků nebo skupin účastníků.

Selektivní volbu lze přirovnat ke klíči, kterým lze odemknout uzamčené dveře. Pokud volající strana vysílá správný kód, volaná radiostanice se otevře a přijme volání. Ostatní radiostanice nastavené na jiný kód zůstávají uzavřené a pouze signalizují obsazený kanál.

Selektivní volba nezabraňuje vzájemnému rušení hovorů probíhajících na stejném kanále, ale zvyšuje komfort obsluhy a bezpečnost provozu. Uživatele nerozptyluje cizí komunikace.

Nejpoužívanější selektivní volby pro analogové radiostanice

 • CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch Syste)   je nejpoužívanější selektivní volbou  v konvenčních radiových systémech, která je založena na trvale vysílaném nízkém tónu se specifickou frekvencí  pod hovorovým spektrem.  Systém umožňuje oddělit jednotlivé skupiny uživatelů. Radiostanice s odlišným nastavením CTCSS zůstávají v klidu,  zatímco jiná skupina spolu hovoří. CTCSS je efektivní pro potlačení průmyslového rušení nebo rušení způsobené dálkovým příjmem cizí radiové sítě. Systém má minimální systémové zpoždění dané pouze rychlostí dekódování tónu . K dispozici je v základní verzi 38 tónů, v rozšířené potom 50 tónů  v rozsahu od 67 do 254 Hz. Radiostanice téměř všech současných výrobců tento systém podporují .
 • CDCSS nebo také DCS  používá trvalý stream digitálních dat FSK o rychlosti 134.3 b/s vysílaných společně s audio signálem. Jedná se o podobný systém jako CTCSS místo trvalého tónu jsou trvale vysílána data s identifikací kódu. Jednotlivé kódy jsou tvořeny třemi osmičkovými čísly (každé číslo je tvořeno 3 bity). Samotná informace je uložena ve 12 bitovém datovém poli (4  čísla ,první číslice má pevnou hodnotu)  doplněném o 11 bitů vektoru parity, celkem je tedy přenášeno 23 bitů. DCS slova jsou vysílána pomocí NRZ  (non-return  to zero) kódování, takže je podstatná polarita modulace. V označení kódu se na začátku používá + a – k rozlišení pozitivní a inverzní polarity. Koncepce signalizace neumožňuje využít všech 512 možných kombinací, neboť  téměř všechny kódy mají své duplikáty. Z důvodů duplicit, odolnosti proti rušení a dobré citlivosti dekódování bylo vybráno 83 až  112 kódu (83 základních kódů podporuje většina výrobců), které bohužel nejsou definovány žádným standardem.
 • Jednotlivý tón nebo skupina tónů – zastaralá metoda selektivní volby, která se široce používala předtím, než byly vyvinuty obvody pro CTCSS. Před zahájením radiové relace byl odeslán tón nebo skupina tónů se specifickou frekvencí s délkou od 0,5 do 5s. Po dekódování selektivní volby dekodérem se radiostanice odblokovala a zůstala otevřená po celou dobu komunikace. Po ukončení komunikace došlo opětovnému zablokování radiostanice na selektivní volbu.
   Zástupci těchto selektivních voleb jsou například:

   

  • Tesla Selectic
  • TRS
  • Radmor
  • Motorola Quick –Call
 • DTMF (Dual-tone multi-frequency signaling) je selektivní volání, které typicky používá 2 až 7 číslic. Používá se především pro přechody do telefonních sítí, pro vzájemné volání mezi radiostanicemi nebo skupinami se příliš nepoužívá. Většina radiostanic tuto volbu umí vyslat, ale dekodérem DTMF je jich vybaveno mnohem méně. Původem se jedná o telefonní standard z počátku 60 let dvacátého století.
 • HDC2400, HDC1200, MDC1200, MDC600 – používají pro datový přenos pomalé klíčování audio kmitočtu (AFSK)Jednotlivé typy selektivní volby se liší přenosovou rychlostí od 600 po 2400 b/s. Data jsou odeslána  formou datového „prsknutí“  přímo v hovorovém pásmu. Selektivní formát má řadu možností identifikace volajícího, selektivní volání, tichý test, nouzové volání atd. Ve své  době to byla velmi moderní selektivní volba. Její nevýhodou však byla uzavřenost, která omezovala její použití širším okruhem výrobců a funkční omezení, kdy například ruční radiostanice nemohla vyslat selektivní volbu.
 • Select V (pěti tón) – označení pětitón vychází z toto, že se původně používaly pětimístné sekvence. Toto omezení již dnes neplatí, moderní radiostanice jsou schopné kódovat a dekódovat sekvence od délce 1 až 16 znaků a každý telegram může obsahovat až 3 takové sekvence.Selektivní volby SELECT V vynikají především svou jednoduchostí, univerzálností a spolehlivostí.  Formát obsahuje definované tóny pro čísla 0 – F tedy pro hexadecimální soustavu. Čísla  0-9 se používají v běžném provozu, čísla A-F se používají pro řídící účely.Pro pětitónový selektivní formát existuje řada standardů, které specifikují  přesnou hodnotu tónu pro jednotlivá čísla a délku tónů  z těchto standardů lze jmenovat různé modifikace ZVEI, CCIR, EEA, EIA atd. Většina radiostanic také umožňuje vytvořit si svůj vlastní selektivní standard, kde je možné nadefinovat vlastní frekvenci a délku tónu pro jednotlivá čísla. Díky tomu lze např. emulovat selektivní volbu Selectic apod.Moderní radiostanice vybavené tímto systémem nabízí rozsáhlou škálu funkcí zahrnující například: identifikace volajícího, vyslání automatického potvrzení výzvy, vytváření různých úrovní skupin radiostanic a využívání skupinových volání, nouzová volání s možností automatického potvrzování dispečerskou stanicí, vysílání a příjem stavových hlášení .

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/selektivni-volby-radiostanice/