7 důvodů proč používat vysílačky Hytera ve vaší firmě

Vysílačky Hytera letiště

Vysílačky jsou užitečné pro širokou škálu pracovních pozic v podnikové sféře a mohou rovněž pomoci rozvíjet podnikání v řadě oblastí. Mnoha firmám pomohlo zavedení vysílaček do provozu zlepšit efektivitu podnikových procesů a vzájemnou komunikaci zaměstnanců. Hytera nabízí široký sortiment analogových i digitálních vysílaček vhodných pro různé provozy.

Zde je 7 oblastí, ve kterých mohou vysílačky pomoci vašemu podnikání:

1.Komunikace

Vysílačky mohou významně vylepšit vaši podnikovou komunikaci. Vytvářejí síť pro komunikaci různých pracovních skupin, podporují otevřenou kulturu komunikace. Okamžitě poznáte rozdíl v tom, jak zaměstnanci komunikují a pracují společně. Od lidí ve výrobě až po řídící pracovníky budou mít všichni z okamžité otevřené komunikace prospěch.

2. Organizace

Vysílačky pomohou vašim zaměstnancům i celé firmě lépe spolupracovat. Lidé získají prostřednictvím vysílaček jasné a přesné pokynu a zajistí plynulé fungování podnikových procesů. Bez vysílaček je obtížné řídit velké skupiny uživatelů, kteří potřebují vzájemně okamžitě komunikovat. Mnoho podniků si již ověřilo, že možnost okamžité obousměrné komunikace celých pracovních týmů, pro ně má velký přínos.

3. Bezpečnost

Vysílačky jsou nezbytné v některých odvětvích a podnicích kde je bezpečnost zásadní. Státní organizace jako jsou hasičské záchranné sbory, policie nebo záchranné služby spoléhají na vysílačky v krizových situacích. Jsou využívány pro přivolání pomoci, záloh a pro komunikaci jednotek v místě zásahu. V mnoho případech mohou zachránit život. Zásadní roli hraje komunikace pomocí vysílaček s certifikací ATEX v podnicích, které mají provozy s nebezpečím výbuchu. Vysílačky mohou zajistit okamžitou komunikaci v případě nebezpečí.

4. Řízení týmů

Řízení velkých pracovních skupin může být bez spolehlivých komunikačních prostředků velmi náročné. Vysílačky nabízí okamžitou obousměrnou komunikaci celé skupiny účastníků a jsou proto skvělým nástrojem pro organizaci, vedení a dohled nad malými, středními i velkými týmy lidí. Zaměstnanci se při používání vysílaček rychle zdokonalují ve skupinovém řízení a zlepšují svou disciplínu při dodržování pokynů nadřízených.

5. Vytváření týmů

Používání otevřené skupinové komunikaci pomocí vysílaček zlepšuje podmínky pro vytváření i neformálních vztahů uvnitř týmu. Pro vykonání práce potřebuje tým běžnou pracovní komunikaci, ale vzniká rovněž prostor pro neformální komunikaci a navazování osobních vztahů. Osobní vztahy pomáhají vytvářet dobře fungující pracovní kolektivy schopné dosahovat vynikajících výsledků.

6. Efektivita

Radiová komunikace pomocí vysílaček může zlepšit celkovou efektivitu podniku. Mohou zlepšit produktivitu tím, že pomáhají lidem společně udělat práci rychleji a snadněji. Je úžasné, co lze dosáhnout pomocí rychlé, jasné komunikace a spolupráce celého týmu. Jestliže jsou vysílačky dobře používány, rychle si všimnete zlepšení celkové efektivity vašeho podnikání.

7. Filtrování a sdílení informací

Ve velkých organizacích občas existují komunikační překážky. Informace nejsou vždy vhodně sdíleny a předávány, tak aby každý dostal pokyny, které potřebuje. Při efektivním použití vysílaček lze informace efektivně sdílet v rámci různých pracovních skupin i jednotlivých zaměstnanců. Můžete vytvořit otevřenou komunikační strukturu a povzbudit zaměstnance, aby mezi sebou sdíleli klíčové informace, je-li to třeba.

 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/7-duvodu-proc-pouzivat-vysilacky-hytera-ve-vasi-firme/