Nový národní komunikační systém TETRA pro Nizozemí v plném provozu

Nový komunikační systém TETRA pro integrovaný záchranný systém Nizozemí dodaný společností Hytera Mobilfunk v rámci projektu C2000 byl na začátku letošního roku uveden do běžného provozu. Celostátní radiová síť TETRA splňuje nejvyšší technologické standardy, je stabilní a spolehlivá.

Nizozemí používá nový radiokomunikační systém TETRA dodaný společností Hytera

Provozní ředitel společnosti Hytera Mobilfunk Martin Hucke odpovědný za projekt C2000 uvedl, že nový pracuje dle očekávání v běžném provozu velmi dobře. S jistotou zvládá i využití plné kapacity během intenzivní komunikace v době provozních špiček. Společnost Hytera Mobilfunk se bude o provoz radiové sítě i nadále starat, protože převezme údržbu systému pro následující roky.

Přechod na nový komunikační systém přes noc

Před rokem v noci na 28. ledna 2020 byla odstavena stará radiová síť a současně byl uveden do provozu nejmodernější komunikační systém ACCESSNET T-IP od společnosti Hytera. Od té doby všechny složky IZS Nizozemí – policie, hasiči a záchranné služby komunikují prostřednictvím nového komunikačního systému C2000.

Každým den je v provozu v téměř 19000 radiostanic. Radiová síť odbaví denně přibližně 155 000 hovorů a přibližně 100 tísňových volání.

Přechod z původního radiové sítě na novou během jediné noci byl obrovskou technickou a organizační výzvou, kterou tým Hytery realizoval díky důvěře a úzké spolupráci se zákazníkem.

Ministerstvo bezpečnosti a spravedlnosti Nizozemí se rozhodlo pro jednostupňovou migraci komunikačního systému, protože tento přístup nevyžadoval propojení mezi původní a novou radiovou sítí. Díky tomu se podařilo ušetřit čas i značné finanční prostředky a Nizozemí získalo radiokomunikační systém TETRA nejnovější generace.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/izs-tetra-komunikacni-system/