Západoslovenská energetika využívá digitální radiovou síť Hytera DMR

Pro energetické distribuční podniky je zajištění spolehlivé komunikace na rozsáhlém území klíčové. Tyto firmy běžně využívají profesionální komunikaci pomocí radiové sítě a vysílaček k zajištění spojení dispečerů a servisních týmů v terénu pro běžnou údržbu i výstavbu distribuční sítě. Ještě důležitější je však pro energetické podniky zabezpečení spolehlivé skupinové komunikace v případě rozsáhlé poruchy nebo přírodní katastrofy. V těchto případech mohou být běžné mobilní komunikační sítě mimo provoz, nebo jsou často přetížené. Proto energetické distribuční podniky využívají vlastní nezávislé radiové sítě.

Západoslovenská energetika ZSE zajišťuje distribuci elektrické energie pro západní část Slovenska

Digitální radiová síť Hytera založená na technologii DMR

Západoslovenská energetika se rozhodla pro modernizaci své analogové radiové sítě, která už nevyhovovala provozním požadavkům společnosti. Při výběru vhodné náhrady se rozhodla vybudovat digitální radiovou síť založenou na standardu DMR. Ve výběrovém řízení uspěla společnost Energotel s technologií Hytera. Dodané řešení využívá technologii Hytera Multi-site, která je založena na standardu DMR Tier II. Řešení Multi-site umožňuje vzájemné propojení až 255 retranslačních základnových stanic (převaděčů) v pásmech VHF nebo UHF, které jsou schopny zajistit komunikaci na rozsáhlém území a pro uživatele tvoří jeden celek s automatickým výběrem základnové stanice jako u mobilních sítí. V případě ZSE bylo dodáno přibližně 25 základnových stanic osazených převaděči Hytera RD985S. Nová radiová síť spolehlivě pokrývá území západního Slovenska, kde je provozována distribuční síť ZSE.

Digitální základnová stanice Hytera s převaděčem RD985S

Zabezpečení provozu komunikační sítě pro případ blackoutu

Důležitým požadavkem je zajištění provozu sítě v případě rozsáhlého výpadku dodávek elektrické energie jinak známém rovněž pod označením „Blackout“. Energetické distribuční společnosti potřebují právě v takové situaci maximálně komunikovat a koordinovat své týmy pro co nejrychlejší odstranění tohoto výpadku a obnovení dodávek elektrické energie. Při budování nové radiové sítě pro energetické distribuční společnosti je třeba zabezpečení provozu proti výpadku elektrické energie věnovat velkou pozornost.

Zabezpečení provozu IT infrastruktury propojující prvky radiové sítě

Kromě zajištění provozu základnových stanic a dispečerských stanovišť ze záložních zdrojů je třeba zajistit provoz i veškerých prvků komunikační IT infrastruktury, která propojují jednotlivé prvky digitální radiové sítě. IT infrastruktura od externího dodavatele nemusí být schopna zajistit při výpadku elektrické energie spolehlivý provoz po celou požadovanou dobu. Z tohoto důvodu byla při návrhu sítě využívána pouze IT infrastruktura ZSE, která má odpovídající zálohování.  Zajímavým řešením odolné radiové sítě vhodné pro komunikaci při blackoutu je technologie MESH radiové sítě Hytera ES-100, která redukuje požadavky na propojovací IT infrastrukturu.

Topologie řešení Hytera ES-100 využívající technologii MESH
Topologie řešení Hytera ES-100 využívající technologii MESH

Připojení základnové radiostanice a převaděče přes jednotky Hytera MPUC

Komunikační body radiové sítě ZSE bez dostatečně zabezpečeného IP spojení se připojují přes zařízení Hytera MPUC. Jednotka MPUC umožňuje přes IP rozhraní dálkově řídit až dvě základnové stanice Hytera MD785i. Retranslační základnové stanice (převaděče), které nemají dostupné vlastní zabezpečené IP připojení, jsou dálkově radiově řízeny přes MPUC jednotky radiostanice MD785i. Jednotky MPUC jsou připojeny zabezpečené IP síti ZSE v objektech společnosti.

Jedno Hytera MPUC pro připojení základnových radiostanic přes IP síť
Jednotka Hytera MPUC pro připojení základnových stanic přes IP síť

Funkce Cross Patch k propojení radiové sítě a dálkově ovládaných základnových stanic

Základnové stanice (převaděče) připojené přes jednotky MPUC však nelze standardně zařadit do radiové sítě Hytera Multi-site, která propojuje jednotlivé základnové stanice (převaděče) mezi sebou přes IP síť. Tento problém byl vyřešen využitím funkce Cross Patch dispečerského systému Hytera Smart XPT. Funkce Cross Patch automaticky propojuje různé základnové stanice nebo skupiny využívající různé komunikační technologie, tak, aby pro uživatele nebo dispečera tvořily jeden logický a funkční celek.

Dispečerské řešení Hytera Smart XPT

Jako dispečerský systém zvolil Energotel řešení Hytera Smart XPT, které je variantou integrovaného systému Hytera SmartOne. SmartXPT je řešení omezené na technologie radiové sítě  DMR Tier II a Hytera XPT. Dispečerský systém kromě pokročilých komunikačních hlasových funkcí, textových zpráv a stavových informací, nabízí i možnost sledování polohy jednotlivých terminálů na mapě a umožňuje vyhodnocovat jejich pohyb v čase.

Západosloveská energetika využívá dispečerské řešení Hytera SmartXPT

Dispečerská aplikace je instalována na pasivně chlazeném PC s dotykovým displejem a využívá speciální hovorovou soupravou. Hovorová souprava poskytuje uživateli možnost hlasitého poslechu provozu radiové sítě i diskrétního hovoru, který neruší okolí. Po zvednutí hovorové soupravy se hovor automaticky přesměruje do sluchátka. Sluchátko je vybaveno tlačítkem PTT pro přepínání režimů příjem / vysílání. Dispečerská aplikace je lokalizována do slovenského jazyka.

Dispečerská hovorová souprava

Vysílačky Hytera ve službách Západoslovenské energetiky

Zákazník si z nabídky společnosti Hytera vybral odolné přenosné vysílačky Hytera PD685G, kterých bylo dodáno přes 500 kusů. Ve vozidlech a na základnových stanicích se využívají radiostanice Hytera MD785iG, kterých bylo dodáno více než 300 kusů.

Digitální vozidlová radiostanice Hytera MD785iG ve vozidle ZSE

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/zapadoslovenska-energetika-digitalni-radiova-sit-hytera-dmr/