Systém DMR pro digitální radiostanice – základní informace

DMR standard logo Základní informace o systému DMR(Digital Mobile Radio),článek obsahuje základní informace o moderním digitální standardu pro profesionální radiostanice

DMR základní informace

Co je standard DMR

DMR (Digital Mobile Radio) je moderní digitální standard pro profesionální mobilní radiostanice, který vydal evropský institut ETSI TS 102 361 v roce 2005. To že se jedna o ETSI standard je pro zákazníka důležitá informace. Radiostanice i celé radiové sítě různých výrobců vyrobené podle tohoto standardu jsou vzájemně kompatibilní .  Zákazník tedy není nucen po zakoupení radiové sítě nakupovat dále už jen výrobky dodavatele pro proprietární uzavřenou  infrastrukturu, ale může si vybírat výrobky různých výrobců, které mu vyhovují. Vzájemnou konkurencí výrobců je dosaženo i příznivější ceny. DMR standard je rozdělen do 3 úrovní Tiers I až Tiers III.  Kompletní řešení pro DMR úroveň Tiers II aktuálně nabízí Motorola s výrobní řadou MotoTRBO a Hytera s výrobní řadou DMR. Hytera v nejbližší době představí kompletní řešení pro úroveň Tiers III. DMR radiostanice jsou zpětně kompatibilní s analogovými radiostanicemi, takže jsou velmi vhodné pro postupné nahrazení stávajících analogových radiových sítí. V digitálním režimu potom DMR poskytuje celou řadu nových funkcí a možností.

DMR Tiers (úrovně)

DMR Tiers I

Produkty DMR Tiers I jsou určeny k volnému bez licenčnímu použití v pásmu 446 MHz. Tato část standardu poskytuje řešení pro uživatelské aplikace s nízkým výkonem do 0.5W. Zatím nebylo na trh uvedeno žádné řešení podle Tiers I.

DMR Tiers II

Úroveň DMR Tiers II pokrývá licencované konvenční systémy s mobilními a ručními radiostanicemi  v pásmech od 66 do 960 MHz. Tiers II je zaměřeno na uživatele, kteří potřebují spektrální efektivitu, pokročilé hlasové funkce a intergrované IP datové služby v licencovaném pásmu s vysokým VF výkonem.DMR Tiers II specifikuje dva TDMA sloty v 12,5 kHz kanálu. Kompletní řešení pro DMR Tiers II nabízí Hytera a Motorola.

DMR Tiers III

DMR Tiers III pokrývá trunkové řešení v licencovaných pásmech 66-960 MHz. Tiers III standard specifikuje stejně jako Tiers II dva TDMA sloty pro 12,5 kHz kanál. Tiers III podporuje hlasové služby a přenos krátkých textových zpráv podobně jako standard MPT-1327 se zabudovanými 128 znakovými stavovými zprávami a krýtkými zprávami s délkou dat do 288bitu v různých formátech.Také podporuje paketové datové služby v různých formátech včetně podpory pro IPv4 a IPv6. Řešení pro standard Tiers III uvede Hytera na trh v tomto roce.

DMR asociace

V roce 2005 bylo vytvořeno memorandum o porozumění (MOU), které podepsali potencionální dodavatelé DMR produktů pro vytvoření společného standardu a interoperability.

Členové DMR asociace

Hlavní výhody DMR,

 • Lepší využití  kanálu v jednom standardním 12,5 kHz kanálu mohou současně probíhat dva hovory. DMR Hytera tuto možnost nabízí i pro hovory s simplexním DMO režimu bez převaděče.

 • Digitální kvalita hovoru  s širším pokrytím. Pokrytí (dosah) DMR je přibližně stejné jako u analogových radiových sítí, ale DMR poskytuje v celém dosahu sítě digitální kvalitu hovoru bez šumů známých z analogových radiostanic.

 • Zpětná kompatibilita s analogovými radiovými sítěmi. DMR radiostanicí mohou pracovat jak v digitálním tak analogovém režimu. DMR Hytera podporují i běžné analogové selektivní standardy Select V a HDC1200.

 • Nižší cena infrastruktury při srovatelné kapacitě radiové sítě
 • Vysoká úroveň zabezpečení . DMR Hytera podporují standardně až 256 bitové šifrování .

 • GPS sledování polohy radiostanic. DMR  Hytera umožňují přenášet informace o poloze jednotlivých radiostanice a zobrazovat je dispečerském systému SafeSyt.

 • Možnost propojení  aktuálně až 22 převaděčů, které umožňuje pokrytí rozsáhlého území. Pro uživatele se systém chová jako jedna radiová síť.

 • O  40% delší výdrž ručních radiostanic při provozu z akumulátoru díky využití TDMA.

 • Přenos textových zpráv a integrované datové funkce.

 • Nadstandardní funkce selektivního a nouzového volání.

DMR komunikační protokol

DMR protokol využívá pro přístup ke kanálu dvou slotový časový multiplex TDMA podobně jako například GSM sítě. TDMA časově rozdělí  kanál na dva sloty, pro každý slot je vyhrazen časový úsek 30ms, každý slot má 1,5ms ochranný čas.  Časový multiplex TDMA rozděluje přenosový kanál podle času  do řady relací. Řada hlasových kanálů je připojena do fyzického kanálu a přiřazuje se jim čas v přesně stanoveném pořadí. Využitím tohoto přístupu se zdvojnásobí kapacita radiové sítě při současném snížení investičních nákladů.DMR spektrální efektivita

dmraudiokvalita

Portfolio produktů HYTERA DMR

Hytera aktuálně nabízí následujcí produkty DMR:

 • Mobilní radiostanice PD705 a PD785
 • Kapesní radiostanice MD785
 • Převaděče RD985
 • Radiostanice pro skryté nošení X1 a X1e
 • Dispečerský software SafeSyt

V nejbližší době Hytera plánuje uvést následující produkty

 • Trunkový DMR systém
 • Radiostanice do výbušného prostředí ATEXPortfolio Hytera DMR

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/system-dmr-pro-digitalni-radiostanice-zakladni-informace/