Systém DMR pro digitální radiostanice – hlavní přednosti

DMR standard logo  Hlavní přednosti nového digitálního standardu pro profesionální radiostanice DMR.

Hlavní přednosti systému DMR Hytera

Dvojnásobná hovorová kapacita

Díky využití TDMA multiplexu nabízí systémem možnost dvou současných hovorů na standardním radiovém kanále se šířkou 12,5 kHz, případně v jednom slotu může probíhat hovor a v druhém se přenáší data např. GPS polohy jednotlivých radiostanic. Inovace Hytera umožňuje využít dva hovorové kanále nejen v režimu s převaděčem TMO, ale i při simplexním režimu radiostanice proti radiostanici DMO.

Funkce Pseudo-Trunking

Trunking je proces automatického výběru dostupného kanálu. V případě, že je na tradičním kanálu hovorový kanál obsazen musí si uživatel, který chce hovořit, ručně vybrat další dostupný kanál. Tradiční trunkový systém je realizován tak, že se spojí více převaděčů prostřednictvím zařízení zvaného kontroler.Každý převaděč potom pracuje jako součást multi-kanálového systému.

Funkce pseudo-trunking je exkluzivní inovací Hytera pro systém DMR. Jak již bylo uvedeno DMR umožňuje zdvojnásobit hovorovou kapacitu. V běžném kanálu o šířce 12,5 kHz mohou současné probíhat dva hovory. Funkce pseudo-trunking umožňuje automatický výběr hovorové kanálu.V případě , že je první hovorový slot obsazen jinou skupinou účasníků,tak je automaticky vybrán druhý volný slot a hovor může probíhat okamžitě. Tato funkce je dostupná jak při provozu v režimu s převaděčem, tak direktním režimu bez převaděče. Pseudo-trunking podporují všechny produkty Hytera DMR.

Digitální audio kvalita hovoru a dosah

Hovor je v DMR radiové síti přenášen digitálně podobně jako např. u GSM telefonu. Na počátku hovor zákódován speciálním kodekem vocoder AMBE++. Tento speciální kodek potřebuje pro přenos hovoru přenosovou rychlost pouze 3600bps. Dosahuje se toho tak, že se kódují jednotlivé hlásky o délce 20ms. Vocoder AMBE++ je nastaven tak, že je kvalita hovoru stejná nebo lepší jako na analogovém kanále o šířce 25 kHz, dnes se již standardně používá kanál o šířce 12,5 kHz, kde je kvalita nižší. AMBE++ má zabudovánu technologii pro potlačení okolního hluku, to dává podstatně lepší odolnost proti rušení na pozadí proti analogovým systémům, které mají omezené možnosti potlačení tohoto rušení.

Následujcí graf zobrazuje rozšíření oblasti minimální akceptovatelnou audio kvalitou hovoru oproti analogovým radiovým systémům.

 

Možnost současně pracovat v digitálním i analogovém režimu

DMR standard je navržen tak,aby umožnil stávajícím zákazníkům analogových systému plynulý přechod k DMR. DMR radiostanice mohou pracovat jak digitálním tak i v analogovém režimu. DMR radiostanice Hytera podpurují funkci mixed mode scanning, která umožňuje současné sledování a provoz na analogových i digitálních kanálech. DMR převaděč RD985 podporuje funkci „Duální mód s automatickým přepínáním“, která mu dovoluje automaticky přepínat mezi digitálním a analogovým módem podle typu signálu přicházejících z účastnických radiostanic. Radiostanice Hytera DMR standardně podporují v analogovém režimu selektivní formáty Select V (pětitón) a HD1200.dmranalogdigital

Nižší cena infrastruktury při srovnatelné kapacitě radiové sítě

DMR standard umožňuje redukovat množství potřebných převaděčů oproti standardním analogovým FDMA systémům na polovinu. Následující obrázek demonstruje náhradu analogového radiového systému se dvěma převaděči systémem DMR. Analogový systém potřebuje pro zajištění dvou současně využitelných kanálů dva převaděče,dvě frekvence a drahý kombiner. DMR si pro zajištění stejné funkcionality vystačí s jedním převaděčem, jednou frekvencí a mnohem levnějším duplexerem.DMR redukce potřebné infrastruktury

Vysoká úroveň zabezpečení

Analogové kanály je velmi snadné odposlouchávat, přístroje pro monitorování kanálů tzv. skenery jsou snadno dostupné a levné. Digitální systémy mají v sobě zabudovánu ochranu proti náhodnému odposlechu a použití skeneru. Na digitálním kanálu není slyšet hovor jestliže neodpovídá signalizace nebo identifikační číslo účastníka.

Kromě toho radiostanice DMR Hytera nabízejí:

 • 40, 128 nebo 256 bitové základní šifrování s pevným klíčem ve standardu
 • 128 a 256 bitové AES šifrování s dynamickým klíčem za příplatek
 • Každá radiostanice může mít přiřazeno až 30 různých klíčů.
 • Šifrována je celá komunikace od jedné radiostanice ke druhé v direktním režimu, v režimu s převaděčem i při IP linkování.
 • Kódovány jsou hlas i data
 • Uživatel se může přiřadit a měnit klíč u kanálu s povoleným šifrováním.
 • Šifrování u kanálu lze aktivovat a deaktivovat.
 • Uživatel si může prostřednictvím menu přístroje vytvořit nový šifrovací klíč.

 

GPS sledování polohy radiostanic

DMR je digitální mobilní systém, který umožňuje snadno přenášet v rámci sítě nejrůznější datové informace. Radiostanice Hytera DMR s integrovaným GPS modulem mohou odesílat dispečerskému pracovišti informace o své aktuální poloze. Hytera nabízí pro DMR dispečerský systém SafeSyt,který mimo jiné umožňuje sledovat aktuální polohu jednotlivých radiostanic, zobrazit pohyb radiostanic v čase atd.

 

IP Multi-site connect / propojení převaděčů přes TCP/IP

Propojení DMR převaděčů prostřednictvím počítačové sítě TCP/IP umožňuje sdílet hlas a data a uživatelům nabízí následující možnosti:

 • Propojení dvou nebo více komunikačních systémů v různých oblastech.
 • Vytvoření efektivnějších komunikačních sítí s lepším pokrytím. Například lze ve velkých a komplikovaných objektech nasadit více převaděčů.
 • Šíření zprávy do všech propojených sítí. Například dispečer může v případě nouzové události vysílat instrukce prostřednictvím všech připojených převaděčů.
 • Propojení převaděčů pracujících v různých frekvenčních pásmech. Například lze propojit převaděče v pásmech VHF a UHF a vzájemně sdílet data a hlas.
 • Využivání různých aplikací a dispečerských systémů založených na IP Multi-site propojení.

 

Nižší spotřeba a delší výdrž při provozu z akumulátoru

Při provozu radiostanice je 80% kapacity akumulátoru využíváno při vysílání. Využitím TDMA technologie dosahují DMR radiostanice významného zlepšení ve spotřebě energie potřebné pro vysílání. Uživatel využívá při hovoru pouze jeden časový slot, v druhém časové slotu radiostanice nevysílá a tím se dosahuje zkrácení doby vysílání o 50%. Díky tomu je dosaženo celkové snížení spotřeby DMR radiostanic o 40%.

Přenos textových zpráv a integrované textové funkce

Radiostanice DMR Hytera podporují zasílání textových zpráv o délce až 256 znaků. Zprávy lze zasílat jednotlivým účastníkům, celé skupina a všem radiostanicím v systému. Prostřednictvím konfiguračního SW CPS lze v radiostanici předdefinovat tzv. rychlé zprávy. Aplikačním partnerům je k dispozici aplikační interface, který umožňuje vývoj specializovaných aplikací.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/system-dmr-pro-digitalni-radiostanice-hlavni-prednosti/