Digitální radiová síť MDP Opava – první DMR Tier III trunkový systém v ČR

SpolehlivRadiová síť MDP Opavaý a efektivní provoz moderního systému veřejné dopravy vyžaduje nejen moderní vozy, ale rovněž kvalitní komunikační a informační systém. Moderní informační a komunikační systémy poskytují okamžitý přehled o poloze a stavu jednotlivých vozů, umožňují sledovat dodržování jízdních řádů, reagovat na okamžitou situaci v dopravě.

Městský dopravní podnik Opava, který letos slaví 110 let od svého založení, zajišťuje s 80 vozy (autobusy a trolejbusy) veřejnou dopravu pro statutární město Opava a okolí, kde žije 70 000 obyvatel. V minulém roce se MDP Oprava rozhodl nahradit svou zastarávající analogovou radiovou síť moderním digitálním řešením. Ve výběrové řízení uspěla nabídka radiokomunikačního systému Hytera podle standardu DMR Tier III.

Digitální trunkový radiokomunikační systém DMR Tier III

Dispečerské pracoviště MDP OpavaTrunkový radiokomunikační systém radiokomunikační systém Hytera DMR Tier III poskytuje pro dispečerské řízení provozu v hromadné přepravě rozsáhlé možnosti. Radiová síť má vyhrazený řídící kanál, jehož prostřednictvím jsou přidělovány hovorové kanály a řízena komunikace včetně nastavení priorit jednotlivých účastníků a hovorových skupin. Pro přenos dat a především informací o poloze jednotlivých vozidel je k dispozici samostatný datový kanál. V podmínkách MDP Opava jsou informace o poloze vozidel předávány na dispečerské pracoviště každých 12s. Pro hlasové hovory jsou dle požadavku uživatele vyhrazeny 2 nezávislé hovorové kanály. Řidiči komunikují s dispečerem a pracovníky servisu v privátním režimu a neobtěžují další účastníky radiové sítě při řešení běžných provozních záležitostí, které se týkají konkrétního vozu. Dispečer může podle potřeby hovořit k jednotlivému vozu, ke skupině vozů (autobusy, trolejbusy, servis) nebo ke všem účastníkům současně. Hovory v digitálních systémech nelze na rozdíl od analogových systémů snadno odposlouchávat. Každý vůz může snadno stisknutím příslušného tlačítka na radiostanici odeslat informace o svém aktuálním provozním stavu. Na vzniklou nouzovou situaci upozorní řidič dispečera stisknutím nouzového tlačítka. V tomto případě má nouzové volání nejvyšší prioritu, automaticky je odeslána poloha vozu a spustí se nouzové volání, kdy může řidič sdělit informace o nouzi bez držení tlačítka PTT na mikrofonu. Dispečer je upozorněn nouzovým signálem, který musí potvrdit a poloha vozu se zobrazí červeně na mapě dispečerské aplikace.

Radiová síť MPD Opava

P7237088Radiová síť MDP Opava pokryto pokrývá území z jediné základnové stanice v konfiguraci 2 + 2 ( dva datové kanály a dva hovorové kanály). Díky použití DMR technologie jsou k provozu této radiové sítě třeba pouze dva standardní duplexní kanály se šířkou 12,5 kHz v pásmu UHF. Základnová stanice je propojena datovým spojem s dispečerským pracovištěm.  Dispečer má k dispozici vyspělou pracovní stanici s dotykovým displejem a aplikací Hytera DWS, která umožňuje řídit veškerou hovorovou komunikaci, odesílat a přijímat textové zprávy pro jednotlivce i celé skupiny,  zobrazovat na digitální mapě, polohu vozidel, jejich trasu, nebo zobrazovat trasu vozidla ve zvoleném časovém úseku atd. Veškeré hovory v radiové síti jsou automaticky digitálně zaznamenávány. Celá aplikace je samozřejmě lokalizována do českého jazyka.  Jednotlivá vozidla jsou osazena digitální radiostanicí Hytera MD785G a pracovníci servisu mohou komunikovat pomocí přenosných terminálů PD785. Součástí dodávky jsou rovněž nástroje pro dohled a konfiguraci systému.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-radiova-sit-mdp-opava/