Vysílačky dosah neboli komunikační vzdálenost a volba frekvenčního pásma

Dosah vysílačky je to uživatele nejčastěji zajímá. Je to logické, potřebuje přeci vědět na jak velkou vzdálenost může komunikovat. Bohužel se jedná o otázku komplikovanou a není na ni snadné odpovědět. Na dosah vysílačky má vliv řada faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří profil terénu mezi komunikujícími stranami, kvalita antény, vysílací výkon, citlivost přijímače, umístění vysílačky na těle, frekvenční pásmo, okolní rušení.

Dosah vysílačky zásadně ovlivňuje profil terénu

Na dosah vysílačky má profil terénu zásadní vliv. Běžný uživatel si to ani příliš neuvědomuje. Pro běžnou komunikaci používá mobilní telefon a tam už je dnes pokrytí prakticky ve všech obydlených oblastech. Pokrytí pro mobilní telefony samozřejmě zajišťují mobilní operátoři pomocí rozsáhlé sítě základnových stanice. Nikdy to nefunguje tak, že by mobilní telefon komunikoval s dalším mobilním telefonem přímo, ale komunikuje prostřednictvím základnových stanic.  V případě vysílaček se pro zlepšení dosahu a pokrytí může používat radiová síť se základnovými stanicemi, které se v tomto případě obvykle označují termínem převaděče. Příkladem může být například systém propojených převaděčů MultiSite, které Hytera nabízí pro svou technologií DMR Tier II. Běžní uživatelé však obvykle používají vysílačky v direktním režimu bez infrastruktury.

Elektromagnetické vlny, které se používají pro přenos hovorů prostřednictvím vysílaček, se od terénních překážek nebo budov ve městech odrážejí a jsou jimi pohlcovány a tím se snižuje komunikační dosah pro vysílačky.  Dobře to demonstruje následující obrázek.

Dosah vysílačky při direktní komunikaci snižují terénní překážky

Pro porovnání následující obrázek ukazuje, jak je terénní překážky možné překonat pomocí základnové stanice neboli převaděče. Převaděč  radiový signál na jedné frekvenci přijímá a okamžitě ho na druhé frekvenci vysílá. Vysílačky v tomto případě pracují v tzv. poloviční (half) duplexu. Ještě lepšího výsledku lze vybudování sítě základnových stanic, které zajistí  nejen pokrytí většího území a i kvalitnější signál například ve městech nebo horských oblastech, protože vysílačky mohou dostávat signál z více stran.  Varianta propojených základnových je k dispozici pro všechny pokročilé digitální technologie jako jsou standardy DMR a TETRA.  Zajímavé cenově efektivní řešení pro zajištění dosahu na menším území je technologie SFR, která vystačí pouze s jednou simplexní frekvencí.

Jak komunikují vysílačky přes základnovou stanici neboli převaděč

Pozor na reklamní triky tipu vysílačky dosah až

Z výše uvedeného vyplývá, že komunikační dosah vysílačky závisí na mnoho různých faktorech. Mnoho prodejců zvláště těch nejlevnějších vysílaček přesto u těchto výrobků inzeruje maximální dosah v rozsahu 5 až 20 km. To je samozřejmě neseriózní. Klíčové v reklamním sdělní zdůrazňující vynikající dosah vysílačky je  částice až. Když budou účastníci hovoru stát na vrcholu vysokých kopců, tak se to samozřejmě podařit může, ale položte si otázku v kolika případech budete takto vysílačky používat. Při běžné komunikaci můžete počítat s dosahem 1 – 2 km.

Dosah a volba frekvenčního nebo kmitočtového pásma

Volba frekvenčního pásma je pro běžného uživatele komplikovaná. Obecně lze říci, že frekvenční nebo jinak kmitočtové pásmo je prostor, kde vysílačky vysílají. Pokud by ve stejné oblasti vysílalo více uživatelů na stejné frekvenci či jinak kmitočtu, tak by docházelo k rušení. Provoz je tedy nutné  regulovat a oprávnění k provozu v dané oblasti a dané frekvenci regulovat. K regulaci a přidělování kmitočtového spektra je v ČR oprávněn ČTU.  Na stránkách ČTU lze nalézt interaktivní mapu využití radiového spektra.

ČTU připravil interaktivní mapu využití radiového spektra

Vhodné pásmo pro profesionální vysílačky

PMR446 vysílačky pro volné použití v rámci všeobecného oprávnění mají vyhrazené kanály v pásmu UHF a volbu kmitočtového pásma není v tomto případě řešit. Pro profesionální vysílačky se používají celkem 3 frekvenční pásma.

Frekvenční pásmo MB 66 – 88 MHz

Z toho pásmo označované MB (middle band) 66 – 88 MHz se postupně opouští. Výrobci v tomto pásmu postupně ukončují výrobu zařízení. Toto pásmo je velmi nevhodné pro přenosné vysílačky. Délka vlny je 4m, anténa by optimální délce   /4 (čtvrtinu vlnové délky) měla mít délku 1m.  Dříve toto pásmo hojně využívaly například zdravotnické dopravní služby, silničáři a technické služby ve městech.

Frekvenční pásmo VHF 146 – 174 MHz

Další pásmo VHF ve frekvenčním rozsahu 146 – 174 MHz je využíváno řadou profesionálních služeb. Využívají ho například hasiči pro analogové sítě, dráhy pro místní radiové sítě atd. Jestliže chcete spolupracovat s některou službou, nebo již používáte vlastní radiovou síť zvolte nové vysílačky v tomto frekvenčním pásmu. Pásmo VHF není rovněž zcela optimální pro přenosné vysílačky. Optimální délka antény dle používané frekvence by měla být cca 40 cm.  Takové délka antény je z ergonomického hlediska pro uživatele nepřijatelná. Antény se proto stačí do spirály, která umožňuje zkrácení antény na cca 15 – 20 cm. Stočením antény do spirály ovšem zásadně klesá její účinnost. V přímém směru klesá účinnost antény o 16dB. To znamená, že při výkonu vysílačky 1W je vyzářený výkon (EIRP) 25mW. Frekvenční pásmo VHF není rovněž nejvhodnější pro komunikaci v objektech a ve městech. Vzhledem k delší vlnové délce v porovnání s pásmem UHF hůře proniká železobetonovými konstrukcemi.

Frekvenční pásmo UHF 400 – 470 MHz

Frekvenční pásmo je z dostupných nejvhodnější pro komunikaci komunikaci pomocí přenosných radiostanice. Antény   /4 mají délku přibližně 15 cm, což je z ergonomického hlediska přijatelné. Kratší elektromagnetické vlny ve srovnání s pásmem VHF lépe pronikají kovovými konstrukcemi. Je tedy vhodnější pro komunikaci v objektech a ve městské zástavbě.

Dosah a nošení vysílačky

Elektromagnetické záření je kromě terénních překážek pohlcováno rovněž tělem uživatele. Pro uživatele není jeho intenzita v nejpoužívanějších pásmech VHF a UHF v žádném případě nebezpečná, ale jejich pohlcení snižuje možnou komunikační vzdálenost čili dosah. Z tohoto hlediska je tedy vhodnější nosit vysílačku tak, aby její anténa nebyla tělem stíněna. Z toho plyne, že nošení na opasku není z hlediska dosahu vhodné vhodnější je umístění na nějakou sponu na rameno, tak aby anténa byla nad ním.

LTE vysílačky neomezený dosah

Zajímavým  řešením pro ty, kteří potřebují zajistit okamžitý dosah a okamžitou komunikaci na velké vzdálenosti nabízí LTE vysílačky. Tato technologie zajišťuje skupinovou komunikaci pomocí datových služeb v sítích mobilních operátorů. 

 

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/vysilacky-dosah-frekvencniho-pasmo/