Vnitropodnikovou komunikaci pro Třinecké železárny zajišťuje digitální radiová síť Hytera DMR Tier III

Trinec_liti3Třinecké železárny na Těšínsku známé rovněž jako Werk jsou největší českou hutí s domácím kapitálem a vyrábí nejvíce oceli v České republice. Tradice výroby sahá až do roku 1839, kdy zde byla vystavěna dřevouhelná pec na výrobu železa. Dnes společně s mateřskou společností Moravia Steel a desítkami dalších dceřiných společností tvoří významné průmyslové uskupení ve střední Evropě a své produkty vyváží do více než 60 zemí všech světadílů. Hlavnímu produkty podniku jsou kolejnice, válcovaný drát, válcované tyče, bezešvé trubky a tažená ocel. Firma sama zaměstnává téměř 6000 lidí a další tisíce pracují u dodavatelských firem.

 

Představení podniku Třinecké železárny

Radiová komunikace v Třineckých železárnách

Třinecké železárny již dvacet let využívají radiostanice pro operativní řízení výroby. Firma využívá pro komunikaci multikanálový trunkový radiokomunikační systém. Ten je schopen zajistit spolehlivé pokrytí areálu podniku pro komunikaci především pomocí přenosných radiostanic a zároveň poskytuje dostatečnou hovorovou kapacitu pro více než 1000 účastníků rozdělených do více než 500 skupin. Mnoho uživatelů se může účastnit provozu v různých skupinách. Uživatelé radiové sítě rovněž spolupracují s pracovníky externích dodavatelů, kteří používají standardní analogové radiostanice na simplexních kanálech.

Třinecké železárny využívaly řadu let analogový radiokomunikační systém Motorola SmartNET, který však dosáhl konce svého životního cyklu a jeho výroba byla ukončena. Management TŽ velmi pečlivě zvažoval různé možnosti náhrady. V procesu výběru vhodného řešení uspěla nabídka firmy Master IT, která navrhla výměnu radiové sítě za digitální komunikační systém Hytera podle standardu DMR Tier III. Z nabízených radiostanic byly zvoleny z důvodu jednoduché migrace na nové řešení pouze dva modely přenosné radiostanice Hytera PD785 v počtu 1000 kusů a vozidlové radiostanice Hytera MD785 v počtu 120 kusů. Tyto radiostanice vyhovují požadavkům uživatele z hlediska užitných vlastností i odolnosti při použití v podmínkách těžkého průmyslu.

Digitální trunková síť Hytera DMR Tier III

Požadavky podniku na náhradu radiové sítě byly velmi náročné. Nová radiová síť samozřejmě musela spolehlivě pokrýt areál podniku pro komunikaci pomocí přenosných radiostanic. Dodané řešení Hytera DMR Tier III zajišťuje spojení v náročných podmínkách hutní výroby ve stejné nebo lepší kvalitě jako původní sytému a to ve stejné konfiguraci s jednou základnovou stanicí. Systém má stejnou kapacitu jako původní systém s možností rozšíření na dvojnásobek. Díky digitální TDMA technologii vystačí s polovičním počtem duplexních frekvenčních párů.

Podnik velikosti Třineckých železáren s velkým počtem zaměstnanců, kteří denně na radiostanice spoléhají, vyžaduje hladký přechod od starého na nové řešení. Nový komunikační systém Hytera proto musel být vybudován paralelně s původní radiovou sítí. Do doby odzkoušení nového komunikačního systému a předání nových radiostanic jednotlivým oddělením byly oba systémy provozovány vedle sebe. Konfigurace radiostanic, ovládání, jejich funkce, počet hovorových skupin a číslovací plán se musely co nejvíce podobat dosud používané radiové síti, aby byl přechod pro uživatele co nejsnadnější. Poslední verze trunkového systému Hytera umožňuje nastavit volný číslovací plán, takže čísla radiostanic a hovorových skupin byla nastavena podle původního systému.

Poměrně speciální funkce je sledování provozu v několika hovorových skupinách. Tuto funkcí používají pracovníci, kteří spolupracují s několika skupinami uživatelů současně, případně koordinují jejich činnost. Také tato funkce pod označením „scanning group“ rozšířila paletu možností profesionální řešení Hytera DMR Tier III a je v Třineckých železárnách využívána.

Dalším důležitým požadavkem uživatele byla rychlost sestavení skupinového hovoru, která je důležitá při okamžité komunikaci pracovníků při řízení výrobních operací a logistiky. Hytera DMR Tier III v tomto směru dosahuje velmi dobrých výsledků v případě provozu přes jednu základnovou stanice je tento čas přibližně 100ms u větších sítí s MSO je tento čas do 400ms.

Přirozenou výhodou digitálních systémů je velmi dobrá srozumitelnost a kvalita hovoru, která je v hlučném prostředí těžkého průmyslu důležitá. Digitální radiostanice mají přibližně o 40% delší výdrž na jedno nabití při stejné kapacitě použitého akumulátoru ve srovnání s analogovými.
Dalším požadavkem TŽ bylo možnost propojení do telefonní sítě, tak aby uživatelé radiové sítě mohli volat na telefonní čísla v rámci podniku i mimo něj a rovněž pro možnost volání z telefonů na radiostanice. Radiokomunikační systém Hytera podporuje propojení do telefonní sítě pomocí standardního SIP protokolu. V rámci dodávky bylo realizováno propojení do firemní telefonní sítě využívající digitální telefonní ústřednu Cisco Call Manager.

Radiokomunikační systém Hytera podle standardu DMR Tier III má architekturu a funkce plně odpovídající požadavkům kladeným na moderní profesionální radiokomunikační sítě , včetně pokročilého řízení priority hovorů, dynamického sestavení skupin, zabezpečení hovoru proti odposlechu, přístupového managementu, vyhrazeného přenosu dat a napojení na dispečerské aplikace.

Celá realizace přechodu z původního analogového systému na nový digitální trunkový systém proběhla díky velmi dobré spolupráci všech zúčastněných rychle a hladce. Dodávku trunkové technologie zajistily ve spolupráci firmy DCom a Master IT.Všechny radiostanice byly uživateli dodány plně nakonfigurovány a připraveny do provozu přesně podle jeho požadavků. Kompletní radiová síť a všechny objednané radiostanice byly dodány a uvedeny do plného provozu během čtyř měsíců. Pracovníci TŽ byli proškoleni, obdrželi potřebné vybavení a SW, tak aby radiostanice mohli sami konfigurovat podle aktuálních požadavků provozu. Dohled a údržbu infrastruktury základnové stanice zajišťuje firma Master IT.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/vnitropodnikovou-komunikaci-pro-trinecke-zelezarny-zajistuje-digitalni-radiova-sit-hytera-dmr-tier-iii/