TETRA ACCESSNET-T IP DIB-R5

DIB-R5 nová řada integrovaných digitálních základnových stanic

Tetra komunikace pro krizové řízení

Hytera představuje novou základnovou infrastrukturu TETRA DIB-R5.  Integrované digitální základnové stanice DIB-R5 jsou nejnovější generací spolehlivých a výkonných základnových stanic Hytera pro infrastrukturu TETRA ACCESSNET-T IP. Přední technologie podle standardu TETRA Release 2 a TEDS činí z DIB-R5 atraktivní volbu pro všechny uživatele,  kteří vyžadují  spolehlivou dostupnost  služeb radiové sítě a vysokorychlostní přenos dat.DIB-R5 je nejen správná volba pro vybudování radiových komunikačních sítí zaměřených  nejen na hlasové komunikační sítě TETRA, ale také pro realizaci vysoce výkonných integrovaných produktových aplikací.

Digitální integrované základnové stanice DIB-R5 infrastruktury Hytera ACCESSNET-T IP

Základnové stanice Hytera DIB-R5Spolehlivé pokrytí je základním požadavkem pro radiové komunikační systémy  pro krizové řízení. DIB-R5 nabízí nejvyšší třídu v oblasti radiových komunikačních systémů a podporuje redundantní provoz, kdy porucha jakéhokoliv prvku nesmí způsobit výpadek celého systému.

Základnová radiostanice splňuje nejnovější specifikaci TETRA Release 2 včetně sofistikované QAM modulace rozšířených datových služeb TEDS. DIB-R5 není jen správnou volbou pro budování hlasově orientovaných sítí TETRA, ale je vhodná i pro realizaci vysoce výkonných integrovaných datových aplikací.

Jako součást systému ACCESSNET-T IP DIB-R5 podporuje redundantní připojení do centrálního přepínače s využitím cenově výhodného IP řešení i s využitím připojení pomocí E1 rozhraní.

Digitální radiové komunikační systémy TETRA představují moderní a celosvětově osvědčenou technologii mobilní bezdrátové komunikace pro různé náročné situace. Systémy TETRA jsou velmi silné v oblasti hlasové komunikace, dispečerských aplikací a přenosu dat. Jako přední výrobce profesionálních komunikačních zařízení a člen Tetra asociace pro krizovou komunikaci Hytera nabízí komunikační infrastrukturu  a koncové terminály odpovídající otevřenému ETSI standardu TETRA. Výrobky společnosti Hytery jsou charakteristické vysokým výkonem a komplexností řešení, které poskytuje efektivní a spolehlivou komunikaci pro všechny uživatele z oblastí veřejné bezpečnosti, veřejné dopravy, průmysl u a služeb se svými inovativními aplikace a unikátními funkcemi.

TETRA Enhanced Data Service (TEDS)

TETRA2_týmInfrastruktura ACCESNET-T IP  podporuje integrované hlasové a datové služby od začátku  a bylo s ní již realizována řada aplikací využívající přenosy dat.

Dnešní doba přináší potřebu náročnějších datových aplikací vyžadující vyšší datovou propustnost. TEDS je odpověď na tyto požadavky a je plně podporován rodinou základnových stanic DIB-R5.

S adaptivní QAM modulací se radiové rozhraní dynamicky přizpůsobuje měnícím se podmínkám a využívá dostupné radiové spektrum efektivněji. Při šířce radiového kanálu 50 kHz dosahuje hrubá propustnost radiové sítě přenosové rychlosti 150 kbit/s,  propustnost pro uživatelská data je  kolem 80 kbit/s se zajištěním režie přenosu a silné korekce chyb.  Základnové stanice DIB-R5 je již připravena pro šířku kanálu až 150 kHz k zajištění vyšší datové propustnosti.

Kanálové jednotky (transceivery)  mohou být nakonfigurovány pro podporu obou typů modulací  TETRA 1 PSK  stejně jako TETRA 2 QAM modulace pro TEDS. To zjednodušuje výměnu náhradních dílů  a umožňuje pozdější přechod na TEDS.

Vysokofrekvenční výkonnost základnové stanice

Základnové stanice DIB-R5 podporují třísměrný diverzitní příjem a nejvyšší citlivost pro optimalizaci radiových charakteristik základnové stanice a umožňuje redukci počtu základnových radiostanic pro spolehlivé pokrytí požadované oblasti. Podporovány jsou různé vysokofrekvenční distribuční systémy včetně motorem laděného dutinového sdružovače, který umožňuje dálkovou změnu frekvence.  Základnové stanice poskytují vysoký výkon až 25 W PSK modulovaného signálu na anténním konektoru pro zajištění spolehlivého pokrytí.  Systém umožňuje až 4 VF nosné v jedné standardní skříni a až 8 nosných v rozšířené skříni (DIB-R5 advanced).

Základnová stanice DIB-R5 advanced

TETRA2_Police2Pokročilá základnová stanice DIB-R5 má modulární a flexibilní design. Hlavní součástí jsou kanálová jednotka (Channel Unit – transceivery ), řídící jednotka základnové stanice (Base Station Control Unit), napájecí zdroj a vysokofrekvenční filtrační a slučovací zařízení.

V závislosti na kapacitních požadavcích může základní skříň obsahovat jednu až čtyři kanálové jednotky.  Rozšířená skříň může obsahovat až 8 kanálových jednotek. Všechny komponenty jsou přístupné z přední strany a lze je snadno vyměnit. Vysokofrekvenční  připojení je umístěno v horní části skříně.

Síťové připojení může být realizováno pomocí Ethernetového/IP rozhraní nebo pomocí   E1 interfejsu, pro napájení jsou k dispozici moduly  48V DC i 110/230 V AC , to umožňuje absolutní flexibilitu pro přizpůsobení  se existujícímu prostředí. Základnové radiostanice jsou navíc připraveny pracovat v širokém teplotním rozsahu -30°C až +55°C pro případ selhání topení nebo klimatizace v provozní místnosti.

Základnová stanice DIB-R5 compact

Compact  je kompaktnější verze základnové stanice DIB-R5 se dvěma kanálovými jednotkami a integrovaným hybridním  sdružovačem. S velmi malými rozměry a možností zabudování do standardní RACK skříně umožňuje snížit náklady na instalaci a zjednodušuje dopravu na místo určení.

Spolehlivost

I v případě, kdy je základnová stanice zcela izolována od zbytky radiové sítě stále zajišťuje většinu svých funkcí v lokálním nouzovém režimu.  Především jsou zajištění bezpečnostní funkce jako je ověření autorizace a šifrování radiového rozhraní.

Všechny moduly mohou být zdvojeny a lze je vyměňovat za provozu. Každá základnová stanice podporuje redundantní propojovací trasy a může být připojena ke dvěma přepínacím uzlům.

Stanice s velkým zatížením mohou být vybaveny až 4 řídícími kanály (SCCH) pro zvýšení kapacity pro signalizaci, textové zprávy a přenos informací o poloze terminálů.

DIB-R5 může procovat se synchronizací založenou na GPS/ Galileo/ Glonass, ale je také podporován provoz bez trvalé satelitní synchronizace. To umožňuje spolehlivý provoz i v podzemí a budovách bez přístupu k satelitnímu signálu.

Klíčová vlastnosti

 •  VF výkon 25W TETRA 1/PSK a 10W TEDS/QAM na anténním konektoru.
 •  Transceiver může nastaven pro provoz v režimu TETRA 1/PSK nebo TEDS/QAM.
 •   Šířka kanálu až 150kHz pro TETRA Enhanced Data Services (TEDS)
 •   Sofistikovaný vysokofrekvenční distribuční systém s třícestnou diverzitou.
 •   Motorem laděný dutinový sdružovač pro základnové stanice DIB-R5 advanced
 •   Dálková aktualizace programového vybavení
 •   Provoz bez GNSS/GPS s PTP přesným časem
 •   Možnost plného zálohování redundantními komponenty (řídící jednotka, transceiver , napájecí zdroj)
 •   Rozsah pracovních teplot 30°C až +55°C
 •   Podporuje distribuovanou přepínací architekturu bez centrálních uzlů.
 •   Plně funkční nouzový režim
 •   Všechny konfigurační parametry mohou být nastaveny dálkově
 •   Sofistikovaná detekce rušení
 •   Řídící jednotka a transceivery mohou být měněny za provozu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/tetra-accessnet-t-ip-dib-r5/