SIP propojení DMR radiové sítě Hytera a telefonní sítě

Převaděče Hytera podporují SIP
Všechny digitální převaděče Hytera podporují od verze firmware 6.0 možnost propojení s VoIP telefonní ústřednou podporující protokol SIP. SIP (Session Initiation Protocol)  je dnes nejrozšířenějším protokolem pro hlasové hovory, video hovory a multimediální konference propojené přes počítačovou síť IP protokolem. Doposud bylo pro realizaci telefonního propojení nutné připojit k převaděči přes konektor pro příslušenství telefonní interface, nejčastěji se k tomuto účelu využívalo zařízení Zetron M30. Kromě této zásadní změny došlo také k rozšíření možností vzájemného propojení radiové a telefonní sítě je možné volat z telefonní sítě přímo konkrétní radiostanici nebo skupinu a je možné realizovat konferenční hovor mezi uživatelem SIP telefonu a radiostanicemi v radiové síti. Následující video podrobně demonstruje přípravu DMR převaděče Hytera a VoIP ústředny pro SIP propojení a ukazuje možnosti volání mezi radiovou a telefonní sítí.

 DMR radiové sítě Hytera s podporou SIP

Nová verze firmware pro převaděče Hytera zcela mění původní koncept propojení radiové a telefonní sítě. K převaděči nyní stačí připojit a nakonfigurovat počítačovou síť přes standardní ethernet port, kterým jsou všechny digitální převaděče Hytera vybaveny a nastavit parametry pro připojení k SIP VoIP telefonní ústředně. Volání je možné realizovat obě směry z radiostanice do telefonu i obraceně z telefonní sítě přímo na jednotlivé radiostanice formou privátního hovoru nebo s celou skupinou v radiové síti. Video také představuje velmi zajímavou možnost, kdy telefonní hovor sestaví dispečer v aplikací SmartDispatch a následně ho přepojí do radiové sítě. Převaděče Hytera se starší verzí firmware je možné zdarma aktualizovat na novější verzi, podporu v tomto směru Vám poskytne Váš dodavatel systému.

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/sip-propojeni-dmr-radiove-site/