Výběrové centrum pro simulcast radiové sítě Hytera DS-6310

Schéma výběru nejlepší signálu v simulcast synchronní radiové síti Hytera DS-6310

Simulcast radiová síť Hytera je vybavena řídícím centrem, které automaticky v reálném čase vybírá nejlepší signál, který je zpět distribuován do jednotlivých základnových stanic

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/simulcast-synchronni-radiova-sit/votingcentre/