Frekvenční stabilita synchronní radiové sítě

Synchronní radiové sítě vyžadují pro svůj provoz vysokou přesnost nastavení frekvencí a frekvenční stabilitu základnových stanic

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/simulcast-synchronni-radiova-sit/freqstability/