Přechod od MPT1327 k DMR Tier III snadno a rychle

DMR Tier III základnová staniceFylde Micro představuje nový systém Multi-Lingo

zlatý standard ve světě radiového trunkingu.

Fylde Micro je Britská společnost se 30 letými zkušenostmi s vlastním vývojem  profesionálních trunkových systémů.  Fylde Micro dodala vůbec první skutečný MPT 1327  trunkový multi-site systém v roce 1986. Od té doby je Fylde průkopníkem na poli radiového trunking s vynikající celosvětovou reputací díky odolným a spolehlivým  řešením. Na základě MPT systémů Fylde budovalo své vlastní systémy po zakoupení licence mnoho světových výrobců radiokomunikační techniky.

Fylde nyní vstupuje do třetí dekády své existence , která přináší nové výzvy v podobě úzkopásmových digitálních komunikačních radiových síti. Fylde se Digitální řešení radiové komunikaceúzce podílela na tvorbě ETSI norem pro nový digitální standard  DMR. Zatímco tyto normy zrály, Fylde vyvinulo Multi-Lingo kontroler,  Tento zcela nový produkt je schopen komunikace  v protokolech  DMR a MPT1327 současně, digitálně i analogově.

Skupina vývojářů společnosti Fylde ve vývojovém centru v anglickém Blackpoolu neúnavně pracovala na dokončení nejpropracovanějšího a nejkomplexnějšího řešení v historii Fylde Micro. Cílem společnosti Fylde s Multi-Lingo kontrolerem je poskytnout operátorům sítí a uživatelům radiostanic to nejlepší z radiového trunkingu při minimalizaci rizika investice a maximální možností volby.

 

Topologie trunkových sítí

Příklady možných topologií sítě

  • Multi-Lingo ™ je od základu navržena jako multi-protokolární platforma a co je ještě důležitější umožňuje různým protokolům spolu navzájem komunikovat.
  • Multi-Lingo ™  umožňuje používat digitální DMR a analogový MPT1327.
  • Multi-Lingo ™ umožňuje operátorům sítě snadný flexibilní přechod  ze starším MPT systémů.
  • Fylde již spolupracuje s předními výrobci, aby zajistily bezproblémovou integraci s novými i existujícími převaděči.
  • Multi-Lingo™ je plně digitální řídící informace i hovory jsou přenášeny mezi všemi uzly pomocí IP protokolu.

Multiplatformní číslování MPT1327 / DMR

MPT1327 a DMR mají rozdílná číslovací schémata.  Pro komunikaci mezi těmito protokoly musí být zajištěna nějaká forma překladu čísel. Multi-Lingo je vybaven pro zajištění tohoto požadavku překladovými tabulkami, které umožňují, aby  DMR uživatelé mohli být účastníky individuálních i skupinových hovorů v systémech MPT 1327 a obráceně. Záměrem je, aby nevzniklo žádné omezení při komunikaci na úrovni protokolů.

 

Vše je digitální přes IP

Prezentované řešení neobsahuje přepínače nebo jiné separátní řízení zdrojů audio signálu. Jakmile je převaděč připojen k rozhraní Multi-Lingo kanálové karty je vše digitální a přenášeno po IP.

Široce škálovatelné systémy

Multi-Lingo lze využít pro budování systémů o velikosti od 2 kanálů na jedné základnové stanici až po národní systémy s více než 1000 základnovými stanicemi. Každý Multi-Lingo kontroler podporuje 4 DMR časové sloty nebo 4 kanály MPT 1327. Kontrolery mohou realizovat míchání protokolů až do velikosti 32 kanálů pro základnovou stanici.

Možnosti vzájemného propojení systémů DMR a MPT1327

Funkce hovorů MPT DMR
Plnohodnotné hovory mezi protokoly MPT > < DMR radiostanice  – radiostanice, radiostanice – skupina tick_16 tick_16
Plnohodnotná podpora smíšených skupin MPT > < DMR tick_16 tick_16
Plný přenos datových zpráv mezi protokoly MPT > < DMR tick_16 tick_16
Individuální hovory (zahrnuje podporu mezi protokoly) tick_16 tick_16
Skupinové hovory (zahrnuje podporu mezi protokoly) tick_16 tick_16
Všeobecná výzva Broadcast Call (zahrnuje podporu mezi protokoly) tick_16 tick_16
Hovor se všemi uživateli All Call (zahrnuje podporu mezi protokoly) tick_16 tick_16
Preemptivní nouzové volání. Jestliže je síť obsazena jsou ukončeny probíhající hovory tick_16 tick_16
Late Entry sestavení hovory. Umožňuje připojení probíhající konverzace tick_16 tick_16
Fronta volání (plně automatické řízení v rámci infrastruktury) tick_16 tick_16
Prioritní volání tick_16 tick_16
Datové funkce MPT DMR
Datové přenosy (SDM) mohou být vyslány i přijaty tick_16 tick_16
Stavové zprávy (předprogramové zprávy mohou být vyslány i přijaty) tick_16 tick_16
Transparentní datové přenosy (pro telemetrické nebo datové aplikace) tick_16 tick_16
Přenos GPS informací tick_16 tick_16
Telefonní propojení MPT DMR
Telefonní brána (SIP/PBX) tick_16 tick_16
Klasická analogová linka tick_16 tick_16
Bezpečnost sítě MPT DMR
Dálkové umrtvení / oživení (dálkové zablokování ztracené nebo ukradené radiostanice) tick_16 tick_16
Digitální utajovač hovorů (specifický dle výrobce) tick_16 tick_16
ANI (automatická identifikace volajícího) tick_16 tick_16
Správa sítě (problémy lze vyřešit přes zabezpečené webové rozhraní) tick_16 tick_16
Síťové funkce MPT DMR
Každý 1U kontroler podporuje až 4 časové sloty / 4 kanály tick_16 tick_16
Až 32 časových slotů pro základnovou stanici tick_16
Až 32 kanálů pro základnovou stanici tick_16
V celé síti až 1000 základnových stanice tick_16 tick_16
Více než 1000000 koncových terminálů v síti tick_16 tick_16
Nativní IP konektivita tick_16 tick_16
Digitální SIP telefonní propojení tick_16 tick_16

 

Radiový kontroler Multi-Lingo

Radiové kontrolery Multi Lingo umožňují provozovat až 32 kanálů s různými protokoly na jedné základnové stanici

 

 

 

 

Nová generace řešení správy sítě SYSCON-Suite

Jako součást nového kontroleru bylo vytvořeno nové revoluční rozhraní pro správu sítě, které zahrnuje i geografické sledování a SIP dispečera. Vše je dostupné přes webové rozhraní a díky tomu není třeba na straně uživatele instalovat žádné další aplikace. Jádro SYSCON administrativního rozhraní je instalováno na serveru, který může být umístěn kdekoliv v síti a připojen přes IP. Radiová síť nepotřebuje online připojení SYSCON rozhraní ke svému provozu. Rozhraní je v podstatě databázový portál.

SYSCON Suite

SYSCON suite lze díky webovému rozhraní využívat na všech platformách

 

SYSCON administrátor je databázový portál
Pro provoz radiového systému není nutné, aby byla SYSCON suite online připojena
Všechny provedené konfigurační změny jsou nahrány do radiového systému
Možnosti grafického uživatelského rozhraní
Uživatelské rozhraní je realizováno přes zabezpečené webové rozhraní
Víceúrovňový uživatelský přístup s možností volby jazykové lokalizace
Multiplatformní uživatelské rozhraní podporuje chytré telefony a tablety
Není třeba žádná dodatečná instalace programového vybavení na straně uživatele
Správa účastníků
Detailní řízení účastníků a skupin
Detailní řízení účastníků a skupin
Nastavení omezení délky hovorů a řízení front
Obsahuje hlavní ověřovací databázi pro všechny radiostanice a základnové stanice
Volba protokolu DMR, MPT
Automatická číslovací schémata mezi protokoly
Stavy účastníků a systému
Detailní záznamy o používání radiostanic a hovorových skupin
Systémové výstrahy pro monitorování provozu převaděčů a kontrolerů
Integrovaná analýza hovorů a vykazování
Aplikační Plug-in
Webový dispečer obsahuje integraci SIP protokolu
Geografické sledování podporuje různé mapové formáty
Snadná integrace funkcí „Man Down“ (ležící muž) a „Lone Worker“ (osamocený pracovník)
Dálková instalace a aktualizace
Aktualizace kontrolerů prostřednictvím webového rozhraní SYSCON
Dálková instalace a aktualizace SYSCON rozhraní
Dálkové rozšíření licencí pro aplikace dispečer a geografické sledování

DMR Tier III s Multi-Lingo a převaděči Hytera RD985s

Kontrolery Multi-Lingo a převaděče Hytera RD985s využívají inteligentní propojení nabízející škálovatelné řešení DMR Tier III trunkového systému s velikostí od jednoho převaděče s dvěma časovými sloty až po rozsáhlou komunikační síť s 1000 základnových stanic. Kontrolery Multi-Lingo jsou od základu budovány jako multiplatformní a co je ještě důležitější umožňují vzájemnou komunikaci a propojení mezi protokoly. Lze je nakonfigurovat pro použití v digitálních systémech DMR nebo analogových MPT 1327 a provozovatelům sítí se tak nabízí řešení pro snadný a flexibilní přechod od dosluhujících MPT systému na moderní digitální platformu.

Všechny výrobky společnosti Hytera plně odpovídají DMR ETSI standardu.

Originální verzi dokumentu s dalšími informacemi o uvedeném řešení si můžete stáhnout zde.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/prechod-od-mpt1327-k-dmr-tier-iii-snadno-a-rychle/