Osobní policejní kamery pro transparentní vymáhání práva

Kriminalita má přímý i nepřímý výrazně negativní dopad na ekonomickou aktivitu a sociální rozvoj. Nejistota spojená s nebezpečným prostředím snižuje prostor pro ekonomický rozvoj a naopak bezpečné stabilní prostředí podporuje hospodářský i sociální růst. Osobní policejní kamery jsou považovány za jeden z nástrojů, které pomáhají policistům a pracovníkům bezpečnostních služeb získávat a zaznamenávat informace v reálném čase. Tyto informace slouží k prokázání skutečného průběhu děje, potvrzení správného postupu a jako důkaz v přestupkovém či trestním řízení. Současně pomáhá přenos informací k vyšší bezpečnosti zasahujících policistů a jejich efektivnějšímu nasazení. Použití osobní policejní kamery vede k omezení agresivity vůči policistům, počtu stížností na jejich postup i rychlejšímu vyhodnocení případných stížností.

Osobní policejní kamera pomůže k prokázání skutečnosti i správného postupu při prosazování práva

Snížení počtu případů napadení policistů i počtu stížností

Zahraniční studie prokázaly, že používání osobních policejních kamer snižuje počet napadení policistů ve službě až o 30%. Současně došlo ke snížení počtu stížností na policisty až o 90%. Policisté také nemuseli tak často použít sílu k vynucení práva.

Osobní policejní kamery přinášejí vyšší transparentnost

Osobní policejní kamery přinášejí vyšší transparentnost i odpovědnost a tím zlepšují legitimitu při prosazování práva. V některých komunitách panuje nedostatek důvěry vůči policii i dalším orgánům státní správy. Audiovizuální záznamy pořízené během služby pomáhají potvrdit povahu a průběh události a potvrdit či vyvrátit hodnocení události jejich účastníky.

Potenciál pro výcvik a profesionalizaci policistů

Záznamy z osobních kamer nabízí velký potenciál pro zlepšení policejní práce. U začínajících policistů mohu jejich nadřízení a školitelé použít záznamy pro analýzu chování v souladu standardními policejními postupy a upozornit policisty na případné chyby a nedostatky. Na základě analýzy záznamů lze zavádět nové strategie a postupy pro zlepšení efektivity výkonu služby.

Zvýšení vzájemného respektu

Použití osobní policejní kamery podvědomě zvyšuje u policie i veřejnosti vzájemný respekt. Jestliže jsou si všichni účastníci jednání vědomi, že je jejich komunikace zaznamenávána chovají se k sobě vzájemně s vyšším respektem a jsou zdvořilejší. To již samo o sobě může zabránit vyhrocení situace mezi policisty a občany.

Rychlejší řešení stížností

Použití osobní policejní kamery vede k rychlejšímu stížností proti nadměrnému užití síly, nesprávnému úřednímu postupu či jiných forem pochybení policistů. Vyšetřování případů, kde jednotlivý účastníci uvádějí protichůdné a vzájemně si odporující informace o průběhu události je složité a zdlouhavé a může vést ke snížení důvěry veřejnosti. Audiovizuální záznamy pořízené během události pomáhají potvrdit fakta a rychle vyřešit případné stížnosti.

Osobní policejní kamery doplňují městské kamerové systémy

Nasazení městských kamerových systémůhttps://www.mvcr.cz/clanek/kamerove-systemy.aspx přináší velkou hodnotu pro zvýšení bezpečnosti. Pevně umístěné kamery však nemohou pokrýt všechny časti města. Osobní policejní kamera je nošena policistou a dostane se na všechna místa, kde je policie přítomna. Nabízí možnost okamžitě se přiblížit zájmovému místu. 4G LTE a 5G kamery mohou přenášet online stream z místa události a pomáhají řídícím důstojníkům k efektivnímu rozhodnutí o dalším vedení zásahu.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/osobni-policejni-kamery-pro-transparentni-vymahani-prava/