Odolná vysílačka Hytera plní požadavky normy MIL-STD-810

PoC vysílačky Hytera PNC380 plní požadavky MIL-STD-810G
Odolná vysílačka Hytera plní požadavky normy MIL-STD-810

Nová vysílačka by, jako každý jiný výrobek, měla svému uživateli dlouho a spolehlivě sloužit. Moderní vysílačky musí spolehlivě fungovat i náročných podmínkách. Na zařízení mohou působit velké rozdíly teplot, prach, agresivní prostředí, vlhkost. Kromě toho mohou být vysílačky vystaveny značnému mechanickému namáhání, nesmí je poškodit pád z určité výšky, nebo vibrace. Pro zákazníka může být dobrým orientačním vodítkem, jestli vybraná vysílačka plní požadavky normy MIL-STD-810. Kromě toho je možné zařízení hodnotit i podle plnění dalších obdobných norem, jako je například stupeň krytí proti vodě a prachu dle normy IP.

Co je norma MIL-STD-810 ?

MIL-STD-810, Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests, je vojenská norma Spojených států. Norma klade důraz na přizpůsobení environmentálního designu zařízení a testovacích limitů podmínkám, kterým bude po celou dobu své životnosti čelit. MIL-STD-810 stanovuje zkušební metody , které se snaží vliv prostředí co možná nejlépe napodobovat. Ačkoli je standard připraven speciálně pro vojenské aplikace, často se používá také pro komerční produkty.

Pokyny a zkušební metody normy mají vést k:

  • Definici environmentální sekvence, doby trvání a úrovně životních cyklů zařízení
  • Vyhodnocení výkonu zařízení při vystavení zátěži odpovídající životnímu cyklu
  • Identifikaci nedostatků a vad v konstrukci zařízení, použitých materiálech, výrobních procesech, obalových technikách a metodách údržby
  • Prokázat soulad se smluvními požadavky


Aktuální revize dokumentu od roku 2019 je MIL-STD-810H ,která nahrazuje MIL-STD-810G.

Rozsah a účel normy MIL-STD-810

MIL-STD-810 se zaměřuje na širokou škálu podmínek prostředí, které zahrnují:

  • Nízký tlak pro testování provozu ve vysokých nadmořských výškách
  • Vystavení vysokým a nízkým teplotám plus teplotní šok (provozní i skladovací)
  • Déšť (včetně větru a mrznoucího deště)
  • Vlhkost, slaná mlha, výbušná atmosféra
  • Expozice písku a prachu
  • Akcelerace, šok a transportní šok, vibrace střelby a náhodné vibrace

Vysílačka Hytera je zárukou spolehlivosti a odolnosti

Společnost Hytera klada velký důraz na vysokou kvalitu a odolnost svých výrobků. Postavení druhého největšího světového výrobce a současně nejrychleji rostoucí firmy v segmentu profesionální komunikační techniky potvrzují, že jí to daří. Každá vysílačka Hytera splňuje řadu požadavků norem potvrzujících její vysokou odolnost a spolehlivost včetně MIL-STD-810 v aktuální revizi. Následující video ukazuje jak některé testy v laboratoři probíhají.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/odolna-vysilacka-hytera-plni-pozadavky-normy-mil-std-810/