NEXEN využívá pro operativní řízení komunikační systém Hytera XPT

Jihokorejský výrobce pneumatik společnost NEXEN TIRE otevřel loni u Žatce v průmyslové zóně Triangle svou první továrnu v Evropě. Co do velikosti se jedná o třetí největší zahraniční investici v historii České republiky v hodnotě přibližně 22 miliard korun. Továrna má roční kapacitu 11 miliónů pneumatik. Komunikaci zaměstnanců pro operativní řízení výroby a logistiku zabezpečuje komunikační systém Hytera XPT a digitální vysílačky Hytera PD505.

Továrna firmy NEXEN u Žatce využívá pro operativní řízení komunikační systém Hytera XPT a vysílačky Hytera PD505

Vysílačky pro operativní řízení výroby a logistiku

Komunikace pomocí vysílaček ve firmě má řadu výhod. Obrovskou výhodou je komunikace ve skupinách. Jeden člověk může okamžitě stisknutím jediného tlačítka najednou oslovit klidně desítky nebo stovky dalších účastníků hovorové skupiny. Jedná se o naprosto přirozenou komunikaci, které je nesmírně efektivní. Jednotliví účastníci se mohu doplňovat. Při této formě komunikace se používají krátké relace, které obsahují podstatné informace. Při řízení větších skupin je použití telefonních přístrojů a s tím související formy komunikace jeden na jednoho velmi těžkopádné. Volající musí vyhledat účastníka, počkat na sestavení hovoru a teprve poté předat zprávu. Rychlost předání zprávy má zásadní vliv v oblasti bezpečnosti práce. Díky komunikaci ve skupinách mohou mít komunikační systémy využívající vysílačky menší kapacitu a menší požadavek na přenosové pásmo, než systémy orientované na telefonní komunikaci.

Vysílačky Hytera PD505 pomáhající v provozu při výrobě pneumatik společnosti NEXEN

Komunikační systém Hytera XPT v továrně NEXEN

Trunkový komunikační systém tvoří infrastrukturu radiové sítě, která zajistí spojení na rozsáhlém území a umožňuje efektivně sdílet frekvenční zdroje. V případě továrny se používá jedna základnová stanice se třemi kanálovými jednotkami Hytera RD985S, které umožní současnou nezávislou komunikaci 6 hovorovým skupinám. Trunkový komunikační systém dynamicky přiděluje volné komunikační kanály, takže je mohou sdílet stovky účastníků zařazených v mnoha různých skupinách. Na základnovou stanici Hytera navazuje distribuční systém využívající 3 optické repeatery, vyzařovací kabely a antény, který zajišťuje spolehlivé pokrytí celého areálu signálem radiové sítě nejen pro vlastní radiovou síť, ale rovněž pro komunikační systém složek IZS. Jako koncové terminály si zákazník zvolil digitální vysílačky Hytera PD505, který jsou spolehlivé robustní a nabízí vynikající poměr ceny a výkonu. Celou dodávku realizovala a systém dodala společnost RCD Radiokomunikace.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/nexen-operativni-rizeni-vyroby-komunikacni-system-hytera-xpt/