Konvergentní řešení – LTE radiostanice jako základ pro aplikace

Zajištění rychlého přenosu hlasu a dat s komplexním pokrytím území signálem bezdrátových komunikačních sítí a to i ve složitých podmínkách. To jsou náročné požadavky kladené na profesionální mobilní radiové sítě. Poptávka po aplikacích přizpůsobených individuálním požadavkům uživatelů se neustále zvyšuje.

Organizace veřejné správy, doprava, průmysl vyžadují stále častěji širokopásmové datové aplikace s cílem zvýšit bezpečnost a optimalizovat procesy.

Multirežimová LTE / DMR / TETRA radiostanice Hytera PDC760 a PTC760 připravena k akci

Širokopásmové sítě 4G LTE umožňují získat lepší přehled o situaci v terénu

Širokopásmové datové služby (4G LTE systémy v současné době nabízejí nejrychlejší přenos) tvoří základ pro všechny typy mobilních datových aplikací. V oblasti veřejné správy mohou pracovníci v terénu nebo na dispečerských pracovištích získat mnohem lepší přehled o situaci, lze posílat fotografie ve vysokém rozlišení nebo přenášet živá videa .

Vzdálené řízení automatizovaných systému pomocí nástrojů M2M a IoT

Rychlé širokopásmové připojení představuje skutečnou výhodu pro společnosti v širokém spektru odvětví. Aplikace využívající rychlé připojení pomáhají výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu. Díky rychlému širokopásmovému připojení prostřednictvím LTE nebo WiFi lze automatizované systémy výroby nebo napájení řídit a monitorovat vzdáleně. To umožňuje provádět změny reagující na měnící podmínky, řídit technologické procesy a výrobu v reálném čase pomocí nástrojů Machine to Machine (M2M) dat nebo internetu věcí (IoT).

Pro kritickou komunikace je stále nezbytným předpokladem stabilní a bezpečný přenos hlasu. Rychlý a bezpečný přenos hlasových komunikací je hlavní předností tradičních profesionálních komunikačních sítí DMR a TETRA.

Multi-režimové LTE,DMR , TETRA radiostanice jako aplikační platforma

Kombinace úzkopásmové a širokopásmové komunikace pro kritické aplikace je ideálním řešením. Multifunkční radiostanice Hytera PDC760 nebo PTC760 kombinuje potřebné funkce v jediném zařízení. Nabízí konvergentní platformu pro špičkový šifrovaný přenos kritické hlasové komunikace a širokopásmových služeb LTE.  Multifunkční radiostanice může být vynikajícím pomocníkem pro operativní řízení týmů v terénu.

Otevřená platforma Android nabízí nespočetné množství aplikačních řešení

Díky multifunkčním radiostanicím vytvořila společnost Hytera platformu pro nespočetné množství aplikačních řešení na platformě Android, která nabízí neomezené možnosti – individuálně konfigurované pro oblast aplikace a uživatele.

Uplatnění ve statní službě i průmyslu

Pracovníci bezpečnostních složek státu mohou využívat funkce zabezpečené komunikace, online přenos videa a velkých objemů dat s přístupem do databázových systémů. V průmyslu je poptávka po inteligentních řešení pro optimalizaci procesů. Aplikace mohou zahrnovat jednoduché kontrolní seznamy úkolů a pořizování časových protokolů, nebo systémy pro řízení objednávek s možností pořizování mobilní dokumentace včetně informací z diagnostiky a fotografií.  Nové technologie umožňují omezení časově náročné a málo efektivní papírové dokumentace. Multi-režimové radiostanice mohou integrovat IoT řešení pro aplikace dálkového monitoringu a řízení digitálních přístrojů a technologií.

Inteligentní města

Moderní širokopásmové technologie otevírají cestu pro „inteligentní města“. Inovativní aplikační řešení jsou již v provozu například pro parkovací systémy, kontrolu a rychlé opravy veřejného osvětlení, odečty vody apod, řízení likvidace odpadů. Možnosti jsou prakticky nekonečné.

Širokopásmové radiostanice v komerčním sektoru

I mimo oblasti vyžadující kritickou komunikaci roste význam týmové komunikace kombinované s přenosem dat.  Přenosy dat lze využít k rychlé kontrole stavu zásob nebo rychlému přístupu k informacím za účelem zlepšování kvality služeb pro zákazníky.

Pro obchod, logistiku a další komerční sektory, které nepotřebují vysoce zabezpečenou komunikaci jako bezpečnostní agentury nebo stavební firmy jsou čistá LTE zařízení vhodnou alternativou. PoC vysílačky Hytera PNC370 skvělý přenos hlasu v rámci skupinové komunikaci bez omezení dosahu v sítích mobilních operátorů.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/konvergentni-lte-radiostanice-aplikace/