Hybridní radiové sítě propojují technologie LTE a DMR nebo TETRA

Hybridní radiové sítě propojují různé typy radiokomunikačních systémů a umožňují organizacím  využívat jedinečnou sadu funkcí,  který každý z nich nabízí.

Profesionální radiové sítě a jejich propojení  s LTE a dalšími technologiemi pro rychlý přenos dat

Hybridní radiokomunikační síť může například propojit úzkopásmové profesionální mobilní radiové sítě (PMR), využívající  technologie DMR nebo TETRA, a širokopásmové systémy včetně veřejných mobilních síítí 3G UMTS / HSPDA , 4G LTE  a lokálních bezdrátových Wi-Fi sítí.

Hybridní radiové sítě propojují technologie LTE, DMR a TETRA

Profesionální radiové sítě jsou určeny převážně, i když ne výhradně, pro přenos hlasových hovorů a textových zpráv. Technologie jako DMR nebo TETRA poskytují řadu velmi sofistikovaných funkcí pro řízení privátních a skupinových hovorů založené na rychlé technologii PTT.  Uživatel jediným stisknutím tlačítka osloví okamžitě celou skupinu svých spolupracovníků. Jedná se o velmi rychlý a efektivní nástroj pro řízení týmů v terénu.

Velkou výhodou soukromých radiových sítí je, že umožňují organizacím řídit vlastní infrastrukturu, pokrytí, kapacitu a spektrum. Poskytují také mnohem vyšší úroveň zabezpečení, spolehlivosti a dostupnosti nezbytné pro kritickou komunikaci. U vlastní sítě je uživatel schopen sledovat a řídit její vytížení a nastavovat vlastní priority pro přístup skupin uživatelů, zajistit její provoz po stanovenou dobu i v případě výpadku el. energie apod.

Úzkopásmových radiové sítě, jako jsou DMR a TETRA, mohou přenášet pouze relativně malé množství dat. Obecně platí, že jejich kapacita je dostatečná pro hlasové služby a aplikace jako například textové zprávy, přenos GPS dat, telemetrie atd. Pokud jsou požadovány vyšší datové rychlosti, úzkopásmové systémy nenabízejí dobré řešení. Pro rychlé přenosy velkých objemů dat jsou naopak vhodné širokopásmové systémy jako 4G LTE nebo Wifi.

Propojením úzkopásmových a širokopásmových sítí lze rozšířit rozsah poskytovaných služeb běžných profesionálních radiových sítí vhodných primárně pro hlasovou komunikaci v oblasti přenosu dat za jejich fyzické limity. Uživatelé získají možnost využívat aplikace náročné na objem přenášených dat, jako jsou přenos fotografií nebo videa.

Výhody propojení technologie LTE a profesionální radiové sítí

Radiokomunikační sítě a frekvenční spektrum

Dostupné frekvenční spektrum je klíčovou podmínku fungování jakéhokoliv radiokomunikačního systému. Je to vlastně prostor, kde může být tento systém provozován. Frekvenční spektrum v ČR spravuje a frekvence přiděluje ČTU.

Ilustrační porovnání zabrané šířky pásma úzkopásmové a širokopásmové sítě

Zatímco pro úzkopásmové radiové sítě je relativně snadné získat frekvence k provozu radiové sítě, v případě širokopásmových sítí je situace úplně jiná. Širokopásmové sítě, jak už z jejich názvu vyplývá vyžadují ke svému provozu mnohem širší frekvenční spektrum (pásmo). Šířka potřebného spektra pro LTE sítě se pohybuje od 1,4 MHz po 20 MHz. Jen pro srovnání požadovaná šířka kanálu pro technologií DMR je 12,5 kHz a TETRA vyžaduje 25 kHz. Frekvenční spektrum je třeba mít v segmentech k tomu určených a mezinárodně koordinovaných a samozřejmě je třeba mít v tomto pásmu dostupnou technologii infrastruktury sítě i koncových terminálů. Vzhledem k výše uvedenému mohou technologii LTE budovat a provozovat téměř výhradně mobilní operátoři nebo státní organizace.

V pásmech využívaných pro profesionální radiové sítě VHF a UHF je velmi omezený prostor pro nasazení širokopásmových sítí.

Veřejné a privátní širokopásmové sítě

Z výše uvedeného plyne obtížná možnost realizace vlastní privátní širokopásmová. Nejjednodušší  varianta privátní sítě překrývá širokopásmovou službu nad sítí komerčního mobilního operátora pomocí technologie VPN (virtuální privátní síť). Pokrytí radiové sítě kopíruje pokrytí sítě mobilního operátora. Služba samozřejmě vyžaduje dohodu s mobilním operátorem a není vhodná pro menší zákazníky.

Pružnější řešení, opět za předpokladu, že koncový uživatel nemá vlastní radiovou síť, je rozšířit pokrytí sítě mobilního operátora zavedením lokálních 4G LTE základnových stanic rozmístění ve formě malých místních ostrovů s vyhrazeným pokrytím. Toto řešení však opět vyžaduje dohodu s operátorem o navíc frekvenční spektrum k provozu lokálních základnových stanic.

Třetí řešení hybridní sítě se nabízí organizacím, které jsou schopny si zajisti dostatečné frekvenční spektrum pro vlastní širokopásmovou síť. Organizace může vybudovat vlastní privátní LTE síť (pLTE).

Až donedávna muselo mnoho uživatelů PMR nést samostatná zařízení pro přístup k sítím DMR / TETRA a mobilním širokopásmovým sítím. Společnost Hytera vyvinula řešení, které umožňuje velmi pohodlné používání. Pomocí aplikace Hytera PTTConnect mohou uživatelé stáhnout aplikaci PTT, která jim umožní připojit se k profesionální radiové síti a používat chytrý mobilní telefon jako radiostanici.

Chytré radiostanice Hytera vše v jednom umožňují současně provoz v sítích LTE, DMR nebo TETRA

Zajímavější alternativou k tomuto řešení je mít jediné hybridní zařízení poskytující služby DMR i TETRA a 4G LTE a další širokopásmové technologie pro přenos dat.  Hytera nedávno představila multi-režimové chytré radiostanice Hytera PDC760 pro sítě DMR a PTC760 pro sítě TETRA. Nové radiostanice jsou kombinaci profesionální radiostanice a chytrého telefonu. Vzájemně propojují obě technologie a využívají to nejlepší z obou.Chytrá radiostanice Hytera PDC760 umožňuje provoz v sítích LTE, DMR nebo TETRA

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/hybridni-radiove-site-technologie-lte-dmr-tetra/