Základnová stanice

« Back to Glossary Index

Základnová stanice se v bezdrátové komunikaci označují pevně umístěné stanice, kterou jsou součástí infrastruktury radiokomunikační sítě.  Kromě toho se tak označují rovněž pevně umístěné stanice používané dispečery. V textu se pro základnové stanice používají zkratky BS, BTS, ZS.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/zakladnova-stanice/