Útlum

« Back to Glossary Index

Útlum se definuje jako ztráta intenzity průchodem prostředím. V radiokomunikační technice se řeší útlum intenzity elektromagnetické vlny rozptylem do prostředí, který je nepřímo úměrný druhé mocnině vzdálenosti od antény. Důležitý je útlum koaxiálního kabelu mezi komunikačním zařízením a anténou. Kvalita a délka kabelu má významný vliv na funkci celého radiokomunikačního zařízení.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/utlum/