Kanál

« Back to Glossary Index

Přenosový kanál přestavuje ve vztahu k přenosovému médiu prostor, kterým probíhá přenos informací od vysílače k přijímači.  V případě radiokomunikační techniky se tímto termínem může označovat frekvence, kde dochází k přenosu informací. Kromě toho se tak rovněž označuje pozice na kanálovém voliči vysílačky či radiostanice. 

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/kanal/