Hovorová skupina

« Back to Glossary Index

Hovorová skupina anglicky talk group je v radiových sítích skupina definovaná správcem sítě. Účastníci musí mít tuto skupinu definovanou ve své radiostanici. Na radiostanici bývá této hovorové skupině přiřazena pozice na kanálovém voliči. Komunikace v hovorové skupině probíhá systémem jeden k mnoha. Jeden účastník hovoří a všichni ostatní uživatelé s nastavenou skupinou ho slyší. U konvenčních radiových sítí se tento termín často zaměňuje termínem kanál, protože nastavení bývá často svázáno přímo s frekvenčním kanálem. U vícekanálových trunkových kanálů se volná provozní frekvence přiděluje automaticky a tato vazba odpadá. 

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/hovorova-skupina/