Busy Channel Lockout

« Back to Glossary Index

Busy Channel Lockout je funkce určená pro profesionální radiostanice a vysílačky. Je-li tato funkce aktivní, uživatel nemůže vysílat do obsazeného kanálu. Kanál může být obsazen jinou skupinou, kterou uživatel neslyší. Vysílačky signalizující obsazení kanálu akusticky.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/busy-channel-lockout/