BS

« Back to Glossary Index

BS je zkratka z anglického „Base Station“ česky základnová stanice.V bezdrátové komunikaci jsou  se tak označují pevně umístěné stanice, kterou jsou součástí infrastruktury radiokomunikační sítě.  Kromě toho se tak označují rovněž pevně umístěné stanice používané dispečery.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bs/