Bit stream

« Back to Glossary Index

Bit stream se definuje jako nepřetržitá řada (tok) bitů přenášených přes komunikační kanál.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bit-stream/