Bit Rate

« Back to Glossary Index

Počet bitů, které jsou přenášeny nebo zpracovány za jednotku času. Čím vyšší je bitová rychlost, tím je přenášen vyšší objem dat. Základní jednotka je bps (bit per second) , častěji se používají její násobky kbps, mbps.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bit-rate/