Bit Error Rate

« Back to Glossary Index

Zkráceně BER se definuje jako počet přijatých bitů, které byly změněny kvůli šumu, rušení a zkreslení, děleno celkovým počtem přenesených bitů během sledovaného časového intervalu. Míra schopnosti přijímače odolávat silným rušivým signálům.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bit-error-rate/