Base Station

« Back to Glossary Index

Base Station v češtině se používá termín „Základnová stanice“. V bezdrátové komunikaci se tak označují pevně umístěné stanice, kterou jsou součástí infrastruktury radiokomunikační sítě. Kromě toho se tak označují rovněž pevně umístěné stanice používané dispečery.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/base-station/