Air Interface

« Back to Glossary Index

Air Interface – radiové komunikační rozhraní pro bezdrátovou komunikaci mezi mobilní a základnovou stanicí. Zahrnuje definici rozhraní jak pro fyzickou vrstvu tak pro datovou vrstvu. Fyzická vrstva obsahuje specifikace používaných frekvencí, šířky kanálu, modulací, techniky vícenásobného přístupu na kanál např. FDMA, TDMA. CDMA, OFDMA apod. Datová vrstva obsahuje definice protokolů, které umožňují vzájemnou komunikaci zařízení pro danou technologii.

« Back to Glossary Index

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/air-interface/