Tooltip Categories: Slovník radiokomunikační techniky

Bezdrátové komunikace, radiokomunikační zařízení a technologie se staly součástí našeho života. Slovník radiokomunikační techniky Vám pomůže orientovat se v terminologii související s tímto fenoménem moderního světa

Základnová stanice

Převaděč na jediné frekvenci SFR

Základnová stanice se v bezdrátové komunikaci označují pevně umístěné stanice, kterou jsou součástí infrastruktury radiokomunikační sítě.  Kromě toho se tak označují rovněž pevně umístěné stanice používané dispečery. V textu se pro základnové stanice používají zkratky BS, BTS, ZS.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/zakladnova-stanice/

Útlum

Útlum se definuje jako ztráta intenzity průchodem prostředím. V radiokomunikační technice se řeší útlum intenzity elektromagnetické vlny rozptylem do prostředí, který je nepřímo úměrný druhé mocnině vzdálenosti od antény. Důležitý je útlum koaxiálního kabelu mezi komunikačním zařízením a anténou. Kvalita a délka kabelu má významný vliv na funkci celého radiokomunikačního zařízení.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/utlum/

Selektivita sousedních kanálů

Parametr selektivita sousedních kanálů udává, jak je přijímač zařízení schopen požadovaný signál a současně blokovat silný signál v sousedním kanálu

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/selektivita-sousednich-kanalu/

Nosná

Nosná, nosná vlna, nosný signál v angličtině (carrier) je sinusová vlna s definovanou frekvencí, na kterou se moduluje signál nesoucí informaci.  Nosná vlna má mnohem vyšší frekvenci než modulační signál.  V praxi se pro profesionální radiové sítě používají pásma VHF (140 – 174 MHz) a UHF (400 – 470 MHz)

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/nosna/

Kanálová jednotka

Kanalová jednotka je hardware obsahující vysílač a přijímač provozovaná jako součást vícekanálových trunkových systémů. V digitálních systémech využívajících časový multiplex TDMA jako jsou TETRA nebo DMR může jedna kanálová jednotka zajišťovat provoz pro několik hovorových skupin současně. V případě systémů TETRA jsou na jedné nosné frekvenci dostupné 4 časové sloty a každý z nich může …

Pokračovat ve čtení

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/kanalova-jednotka/

Kanál

Přenosový kanál přestavuje ve vztahu k přenosovému médiu prostor, kterým probíhá přenos informací od vysílače k přijímači.  V případě radiokomunikační techniky se tímto termínem může označovat frekvence, kde dochází k přenosu informací. Kromě toho se tak rovněž označuje pozice na kanálovém voliči vysílačky či radiostanice. 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/kanal/

Busy Channel Lockout

Busy Channel Lockout je funkce určená pro profesionální radiostanice a vysílačky. Je-li tato funkce aktivní, uživatel nemůže vysílat do obsazeného kanálu. Kanál může být obsazen jinou skupinou, kterou uživatel neslyší. Vysílačky signalizující obsazení kanálu akusticky.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/busy-channel-lockout/

BS

BS je zkratka z anglického „Base Station“ česky základnová stanice.V bezdrátové komunikaci jsou  se tak označují pevně umístěné stanice, kterou jsou součástí infrastruktury radiokomunikační sítě.  Kromě toho se tak označují rovněž pevně umístěné stanice používané dispečery.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bs/

Bit stream

Bit stream se definuje jako nepřetržitá řada (tok) bitů přenášených přes komunikační kanál.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bit-stream/

Bit Rate

Počet bitů, které jsou přenášeny nebo zpracovány za jednotku času. Čím vyšší je bitová rychlost, tím je přenášen vyšší objem dat. Základní jednotka je bps (bit per second) , častěji se používají její násobky kbps, mbps.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/glossary/bit-rate/

Load more