Hytera dodala DMR Tier III mobilní radiovou síť pro Chorvatsko

Společnost Hytera Mobilfunk GmbH vybudovala v Chorvatsku ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem a poskytovatelem komplexních komunikačních řešení firmou Markoja národní radiokomunikační systém Cronect. Mobilní radiová síť byla uvedena do provozu v létě 2017. Trunkový radiokomunikační systém je postaven na digitální technologii Hytera DMR Tier III. V současné době radiová mobilní síť zahrnuje 54 základnových stanic. Základnové stanice jsou osazeny dvěma nebo čtyřmi kanálovými jednotkami s možností rozšíření podle potřeby uživatelů až na 8 (15 současných nezávislých individuálních nebo skupinových hovorů). Cronect je v současné době největší největší veřejná radiová síť založená na standardu DMR v Evropě.

Největší mobilní radiová síť standardu DMR Tier III v Evropě je v provozu v Chorvatsku.

Provozovatelem je společnost OiV

Provozovatelem mobilní radiové sítě Cronect je chorvatský poskytovatel televizního a rozhlasového vysílaní společnost OiV. OiV je firma s více než 90letou tradicí. Kromě televizního a rozhlasového vysílání zajišťuje mediální služby, telekomunikační přenosové kapacity a mobilní radiové služby. Cronect lze použít pro komunikaci v kritických situacích. To může být výhodné především pro zákazníky ze sektoru bezpečnostních a záchranných služeb, místní samosprávy, průmysl a dopravní podniky.

Představení trunkového radiokomunikačního systému Hytera DMR Tier III

Vysoce výkonný trunkový radiokomunikační systém Hytera DS-6210 zaručuje bezpečnou komunikaci, výjimečné pokrytí území signálem radiové sítě a vysoce kvalitní přenos hlasu.

Radiokomunikační systém Cronect je osazen čtyřmi přepínacími uzly MSO s regionální odpovědnostní, které jsou všechny redundantní. To zajišťuje vysokou spolehlivost a bezpečnost provozu. OiV navíc zvýšila robustnost systému tím, že využila vlastní multiplatformní komunikační sítě a pokročilou infrastrukturu. K řízení komunikace je k dispozici plně škálovatelný dispečerský systém se záznamem hovorů.

Hlavní přednosti řešení Cronet

  • Redundantní základnové stanice a aplikace
  • 4 regionální, redundantní přepínací uzly MSO
  • Inter-MSO handover
  • Centrální síťová správa mobilní radiové sítě a služeb

Flexibilní mobilní radiová síť pro uživatele z různých sektorů

DMR Tier III trunkový radiokomunikační systém pro Chorvatsko vyniká svou flexibilitou. V současné době je Cronect využíván uživateli z různých sektorů jako bezpečnostní a záchranné služby, energetické společnosti, dopravní podniky, veřejné služby atd.

Základnová stanice radiokomunikačního systému Cronect

Radiová síť je součástí systému pro včasnou detekci požárů

V oblasti kritické komunikace využívá radiokomunikační systém Cronect několik hasičských záchranných sborů v různých oblastech Chorvatska. Cronect je také součástí integrovaného systému monitorování a sledování lesních požárů OIV Fire Detect AI implementovaného v pobřežní části Chorvatska pro včasnou detekci a predikci šíření lesních požárů

Aplikace přizpůsobené požadavkům uživatelů

Aplikační partneři OiV nyní pracují na specializovaných řešeních včetně telemetrických aplikací pro průmysl,nebo systémech automatického sledování vozidel (AVL) apod. Díky meziregionálnímu propojení je zaručeno plynulé pokrytí a funkce lze použít v celé síti.

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/dmr-radiokomunikacni-system-chorvatsko/