HM785ClarityTransmission

Funkce Clarity Transmission nabízí možnost transparentního přenosu dat přes vozidlové radiostanice Hytera HM785 pro telemetrické aplikace

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-vozidlova-radiostanice-hytera-hm785/hm785claritytransmission-2/