Digitální převaděč SFR na jediné frekvenci rozšiřuje dosah pro DMR vysílačky

Vysílačky umožňují uživatelům okamžitou skupinovou komunikaci. Stisknutím jediného tlačítka osloví celou skupinu spolupracovníků v terénu najednou. Jejich nevýhodou je omezený dosah tedy vzdálenost, na kterou spolu mohou komunikovat. Dodavatelé levných PMR446 vysílaček často používají reklamní trik a udávají „dosah až 10 km“ nebo i více. Problém je slovo „až. Až na uvedenou vzdálenost je možno komunikovat pouze za ideálních podmínek, kdy mezi komunikujícími vysílačkami nejsou žádné překážky, to je ovšem opravdu vzácný případ. To co nejvíce limituje šíření elektromagnetických vln, jejichž prostřednictvím se šíří signál vysílaček, jsou terénní překážky a zástavba ve městech. Signál se od nich odráží, nebo je pohlcován a nedostane se k příjemci. Reálný dosah vysílaček při přímé (direktní) komunikaci je v přibližně 1 – 2km.

Přímá komunikace - vysílačky bez převaděče

Vylepšený dosah vysílaček pomocí převaděče

Řešením pro zlepšení dosahu je vybudování infrastruktury radiové sítě. Podobně jako provozovatelé mobilních sítí budují základnové stanice pro pokrytí území, lze základnové stanice vybudovat pro radiové sítě využívající ke komunikaci vysílačky. Tyto základnové stanice se v tomto případě obvykle označují jako převaděče. Převaděč umístěný na vhodném místě umožňuje eliminovat vliv terénních překážek.

Vylepšený dosah vysílaček při používání převaděče

Srovnání direktního provozu a provozu s převaděčem

Na rozdíl od běžné komunikace pomocí vysílaček, kdy si vystačíte s jedinou frekvencí označovanou rovněž termínem simplex, vyžadují běžné převaděče frekvence dvě tzv. duplex. Převaděč vyžaduje dva komunikační kanály. Na jedné frekvenci převaděč přijímá signál z vysílající radiostanice a na druhé ho současně vysílá pro uživatele, kteří jsou na příjmu. Kromě odpovídajícího technického vybavení, které umožní současný provoz na dvou frekvencích, vyžadují dvě frekvence tzv. duplexní pár. Pro provoz takovéto základnové stanice je samozřejmě třeba získat povolení k provozu radiové sítě. Pro malé radiové sítě využívající pouze několik vysílaček to může být problém, zvláště v oblastech, kde je velká koncentrace radiových sítí.

Srovnání komunikace - vysílačky komunikují přímo a přes převaděč

Digitální převaděč na jedné frekvenci pro DMR vysílačky

Jak je uvedeno výše k provozu retranslační stanice neboli převaděče jsou třeba dva nezávislé komunikační kanály, ale to neznamená, že to nutně musí být dvě frekvence. DMR technologie zvyšuje efektivitu vyžití radiového kanálu tím, že ho rozděluje na dva časové úseky tzv. sloty. V každém z těchto časových úseků lze přenášet nezávislý hovor nebo data.

Srovnání technologie analogové technologie a digitální DMR TDMA

Jestliže je schopna vysílačka v jednom časovém slotu přijímat hovor a v druhém následujícím slotu tento hovor okamžitě vysílat, tak je možné realizovat funkci převaděče na jediné frekvenci.

SFR simplexní DMR převaděč na jedné frekvenci, jak pracuje

  • Tato myšlenka není nová, běžně se používá pro rozšíření pokrytí pro přenosné radiostanice na příklad v radiových sítích TETRA, kde se označuje DMO repeater. Pro radiostanice podle standardu DMR představila Hytera tuto funkci u přenosné radiostanice nejvyšší řady Hytera PD985 a vozidlové radiostanice Hytera MD785i ve verzi duplex.

Rozšíření pokrytí pro malé radiové sítě DMR pomocí převaděče využívajícího funkce SFR

Digitální SFR (Single Frequency Repeater) převaděč nabízí vhodné řešení pro menší uživatele digitálních vysílaček, kteří potřebují zajistit kvalitní komunikaci na příklad v rámci města, nebo pokrýt rozsáhlejší území, kde není možná přímá komunikace.

Výhody řešení:

  • Jednodušší a levnější povolení k provozu radiové sítě, stačí jedna simplexní frekvence.
  • Jednodušší a levnější hardware, není třeba duplexní základnová stanice, duplexer atd.
  • Podporuje základní služby skupinové hovory, privátní hovory, textové zprávy.
  • Venkovní provedení, není třeba speciální místnost ani dlouhé koaxiální kabely, stačí přivést napájení.
  • Vhodné pro mobilní použití dočasné pokrytí území například pro zajištění komunikace organizátorů při sportovních nebo kulturní akcích. Zlepšení komunikačního dosahu pro dočasné radiové sítě například realizace staveb.

Nevýhody řešení:

  • Provoz je možný pouze v digitálním DMR režimu
  • Nabízí pouze jeden hovorový kanál – současně jeden hovor ve srovnání s dvěma hovory u standardního DMR
  • Nelze rozšiřovat pomocí propojování více převaděčů propojených pomocí počítačové sítě Multi-Site
  • Ve srovnání se standardními DMR převaděči nepodporuje IP konektivitu pro dohled, konfiguraci, připojení dispečerských aplikací a SIP telefonní propojení.

 

 

 

 

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/digitalni-prevadec-dosah-vysilacky/