BOZP a komunikaci pro saské doly zajišťují radiostanice TETRA

Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), kterou vlastní Energetický a průmyslový holding (EPH), vytěží každý rok ve svých povrchových dolech ve dvou německých spolkových zemích Sasku a Sasku-Anhaltsku 19 miliónů tun hnědého uhlí. Společnost zaměstnává na 2700 lidí a je tak významným zaměstnavatelem ve středním Německu. Radiostanice poskytují uživatelům okamžitou komunikaci ve skupinách a umožňují rychle upozornit zaměstnance na vznikající nebezpečí. Jsou tak významným prvkem BOZP.

Povrchové doly společnosti MIBRAG využívají pro okamžitou komunikaci a zajištění BOZP radiovou síť a radiostanice TETRA od společnosti Hytera

BOZP je pro MIBRAG nejvyšší priorita

BOZP tedy bezpečnost a ochrana zdraví při práci je pro MIBRAG nejvyšší priorita. Při těžbě je pro zaměstnance nezbytná spolehlivá komunikaci a precizní koordinace. V náročném prostředí povrchového dolu musí být pracovníci schopni neustále komunikovat na rozsáhlém území a v náročném terénu. Spolehlivá komunikace s využívání moderních funkcí pro určování polohy v nouzové situaci a bezpečnostních funkcí jako je např. funkce ManDown (ležící muž) jsou důležitým prvkem zlepšení BOZP. Firma MIBRAG proto přistoupila k modernizaci zastarávající radiové sítě TETRA a nahradila ji nejnovějším radiokomunikačním systémem Hytera ACCESSNET-T-IP.

Modernizace radiové sítě TETRA za provozu

Hytera společně s partnerem Comtechnik Funk rychle modernizovala radiovou sítě TETRA na novou technologii ACCESSNET-T-IP během provozu. Přechod na novou síť byl pro uživatele plynulý Žádná radiostanice nevyžadovala rekonfiguraci. Nový radiový systém využívá 13 základnových stanic DB-R5 compact. Každá základnová stanice obsahuje 2 kanálové nosné jednotky, které jsou pro zvýšení spolehlivosti vzájemně redundantní.

Vysoce výkonnou a bezpečnou radiovou síť s redundantním řízením využívá 800 uživatelů. Uživateli radiové sítě jsou obsluhy strojů. logistika, servis a podnikový hasiči. Provoz koordinují 4 dispečerská pracoviště. Celý radiokomunikační systém má centralizovanou dálkovou správu a radiová síť je rovněž propojena do telefonní sítě.

TETRA radiostanice musí v povrchových dolech zajistit spolehlivou komunikaci na rozsáhlém území. BOZP zaměstnanců je pro MIBRAG klíčová priorita.

Hlavní přednosti realizovaného řešení

  • Hladký přechod na novou radiokomunikační technologii TETRA za provozu
  • Bez nutnosti rekonfigurovat radiostanice uživatelů
  • Plně redundantní řešení zajišťující vysokou spolehlivost komunikace na celém území
  • Vysoká kapacita radiové sítě, může využívat až 1000 uživatelů
  • Projekt realizován ve velmi krátkém čase
  • Centralizovaná správa sítě a propojení do telefonní sítě

Přímý odkaz na tento článek: https://www.hyt.cz/bozp-doly-radiostanice-tetra/